STTDanh sách trường đạt chuẩn Quốc gia Mức chuẩn
1Mầm non Bông Sen Mức độ 1
2Mầm non Xuân Cảnh Mức độ 1
3Tiểu học số 1 Xuân Hải Mức độ 1
4Tiểu học Xuân Cảnh Mức độ 1
5Tiểu học Xuân Thọ 2 Mức độ 1
6THCS Nguyễn Hồng Sơn Mức độ 1