STTDanh sách trường đạt mức kiểm định Đạt mức
1Mầm non Bông Sen 3
2Tiểu học Xuân Lộc 1 3
3Tiểu học số 1 Xuân Hải 3