Chào mừng quý khách đến với trang thông tin điện tử của ngành giáo dục thị xã Sông Cầu
THÔNG TIN MỚI CẬP NHẬT
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
  THÔNG TIN LIÊN KẾT
THÔNG KÊ TRUY CẬP
0000983526
 Hôm nay :   20       
 Hôm qua :    1461       
 Tất cả:   983526       
  VĂN BẢN::
 
Hệ thống văn bản
Số VB Ngày ký Trích yếu Cơ quan ban hành
559/TB-GDĐT 14/8/2015 Thông báo v/v tạm giữ lại 10% dự toán chi thường xuyên 8 tháng cuối năm 2015 đối với các đơn vị trực thuộc [ 13-08-2015 ] Phòng GD-ĐT thị xã
11/8/2015 Giấy triệu tập [ 13-08-2015 ] Phòng GD-ĐT thị xã
556/SY-GDĐT 12/8/2015 Sao y CV số 595/SNV-CCVC, ngày 11/8/2015 của Sở Nội vụ Phú Yên v/v xét tuyển đặc cách viên chức giáo viên tỉnh - năm 2015 [ 12-08-2015 ] Phòng GD-ĐT thị xã
555/SY-GDĐT 12/8/2015 Sao y CV số 957/UBND-VX, ngày 10/8/2015 của UBND thị xã v/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 09/CT-UBND của UBND tỉnh [ 12-08-2015 ] Phòng GD-ĐT thị xã
553/GDĐT 12/8/2015 V/v triển khai tập huấn sử dụng phần mềm PMIS và kê khai thông tin CB,GV,NV [ 12-08-2015 ] Phòng GD-ĐT thị xã
273/GDĐT-VP 10/4/2015 Kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch số 180/KH-UBND, ngày 31/12/2014 của UBND thị xã Sông Cầu [ 12-08-2015 ] Phòng GD-ĐT thị xã
552/GDĐT 12/8/2015 V/v Triển khai thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW, ngày 24/3/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI [ 12-08-2015 ] Phòng GD-ĐT thị xã
83/TT.GDTX-DN 07/8/2015 Thông báo tuyển sinh các lớp Giáo dục thường xuyên cấp THPT, năm học 2015-2016 [ 12-08-2015 ] Trung tâm giáo dục thường xuyên-Dạy nghề thị xã (gửi)
550/GDĐT 12/8/2015 V/v báo cáo số lượng cán bộ, giáo viên, nhân viên vắng học lớp bồi dưỡng chính trị hè năm 2015 [ 12-08-2015 ] Phòng GD&ĐT Sông Cầu
549/GDĐT-VP 11/8/2015 V/v tổ chức thực hiện Thông tư liên tịch số 05/2015/TTLT-BTP-BCA-BYT [ 12-08-2015 ] Phòng GD&ĐT Sông Cầu
550/GDĐT 12/8/2015 Báo cáo số lượng cán bộ, giáo viên, nhân viên vắng học lớp bồi dưỡng chính trị hè năm 2015 [ 12-08-2015 ] Phòng GD&ĐT Sông Cầu
11/8/2015 Mẫu kèm theo CV 546/GDĐT [ 11-08-2015 ] Phòng GD-ĐT thị xã
546/GDĐT 11/8/2015 V/v rà soát thực trạng, nhu cầu đầu tư CSVC, thiết bị trường học cho GVMN và PT giai đoạn 2016-2020 (mẫu kèm trong tập nén riêng) [ 11-08-2015 ] Phòng GD-ĐT thị xã
8712/QĐ-UBND 04/8/2015 Quyết định của UBND thị xã Sông Cầu về việc Thành lập Trường tiểu học Xuân Phú [ 06-08-2015 ] UBND thị xã Sông Cầu
8711/QĐ-UBND 04/8/2015 Quyết định của UBND thị xã Sông Cầu v/v Thành lập Trường tiểu học Xuân Yên [ 06-08-2015 ] UBND thị xã Sông Cầu
542/SY-GDĐT 06/8/2015 Sao y CV số 208/CV-PKT của Phòng Kinh tế Sông Cầu v/v tham gia giải thưởng Sáng tạo KHCN Việt Nam năm 2015 [ 06-08-2015 ] Phòng GD-ĐT thị xã
540/GDĐT-VP 05/8/2015 Thông báo ủy quyền xử lý công việc của Trưởng phòng GDĐT Sông Cầu [ 06-08-2015 ] Phòng GD-ĐT thị xã
539/GDĐT-VP 03/8/2015 V/v hướng dẫn một số công tác chuẩn bị cho năm học 2015-2016 [ 06-08-2015 ] Phòng GD-ĐT thị xã
537/GDĐT 06/8/2015 V/v báo cáo tổng kết hoạt động của TTHTCĐ năm học 2014-2015 [ 06-08-2015 ] Phòng GD-ĐT thị xã
535/SY-GDĐT 04/8/2015 Sao y CV số 909/UBND-NC, ngày 30/7/2015 của UBND thị xã [ 04-08-2015 ] Phòng GD-ĐT thị xã
   
 
     
 
  Trang chủ  |  Văn bản điều hành  |  Lịch công tác  |  Danh bạ điện tử  |  Danh bạ website   |  Hình ảnh hoạt động  |  Quản lý nhà trường  
Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Sông Cầu
Địa chỉ :30 - Lê Thành Phương, Phường Xuân Yên, thị xã Sông Cầu
Điện thoại :0573875212-Thư điện tử: pgddtsongcau@phuyen.edu.vn
Copyright @ 2014 Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Sông Cầu