Chào mừng quý khách đến với trang thông tin điện tử của ngành giáo dục thị xã Sông Cầu
THÔNG TIN MỚI CẬP NHẬT
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
  THÔNG TIN LIÊN KẾT
THÔNG KÊ TRUY CẬP
0001082386
 Hôm nay :   317       
 Hôm qua :    1007       
 Tất cả:   1082386       
  VĂN BẢN::
 
Hệ thống văn bản
Số VB Ngày ký Trích yếu Cơ quan ban hành
50/CDGD 20/10/2015 Báo cáo số liệu công đoàn [ 20-10-2015 ] Phòng GD-ĐT thị xã
59/CĐGD 19/10/2015 Hướng dẫn tổ chức Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt Nam [ 19-10-2015 ] Phòng GD-ĐT thị xã
758/QĐ-GDĐT 19/10/2015 Quyết định v/v thành lập Ban giám khảo Hội giảng chuyên đề Phương pháp bàn tay nặn bột cấp tiểu học thị xã Sông Cầu, năm học 2015-2016 [ 19-10-2015 ] Phòng GD-ĐT thị xã
762/GDĐT 19/10/2015 Giấy triệu tập tập huấn phòng chống bệnh Lao năm 2015 [ 19-10-2015 ] Phòng GD-ĐT thị xã
761/TB-GDĐT 19/10/2015 V/v Thông báo thời gian kiểm tra chuyên ngành các cơ sở giáo dục năm học 2015-2016 [ 19-10-2015 ] Phòng GD-ĐT thị xã
757/QĐ-GDĐT 19/10/2015 Quyết định v/v thành lập Ban tổ chức Hội giảng chuyên đề Phương pháp bàn tay nặn bột cấp tiểu học thị xã Sông Cầu, năm học 2015-2016 [ 19-10-2015 ] Phòng GD-ĐT thị xã
754/SL-GDĐT 16/10/2015 Sao lục Quyết định số 1912/QĐ-UBND v/v phê duyệt dự án Quy hoạch phát triển mạng lưới Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Phú Yên đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 [ 16-10-2015 ] Phòng GD-ĐT thị xã
753/SY-GDĐT 16/10/2015 Sao y CV số 449/GDTX-ĐT, ngày 14/10/2015 của Trung tâm GDTX tỉnh Phú Yên v/v hướng dẫn hồ sơ tuyển sinh ngành sư phạm Mầm non, QLGD năm 2015 [ 16-10-2015 ] Phòng GD-ĐT thị xã
752/PGDĐT 16/10/2015 V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ khảo thí và kiểm định CLGD năm học 2015-2016 [ 16-10-2015 ] Phòng GD-ĐT thị xã
751/SY-GDĐT 15/10/2015 Sao y CV số 818/SGDĐT-KHTC, ngày 14/10/2015 của Sở GDĐT v/v mức thu học phí đối với giáo dục mầm non, phổ thông và Đại học, Cao đẳng, trung cấp công lập từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021 theo Nghị định 86/2015/NĐ-CP [ 16-10-2015 ] Phòng GD-ĐT thị xã
750/SY-GDĐT 15/10/2015 Sao y Quyết định số 10494/QĐ-UBND, ngày 09/10/2015 của UBND thị xã v/v phê duyệt Kế hoạch triển khai Chiến lược quốc gia phòng, chống lao ... [ 16-10-2015 ] Phòng GD-ĐT thị xã
749/SY-GDĐT 15/10/2015 Sao y CV số 437/SGDĐT-VP ngày 14/10/2015 v/v thông báo kết luận tại cuộc hop BCĐ kỳ thi THPT Quốc gia năm 2015 [ 16-10-2015 ] Phòng GD-ĐT thị xã
58/KH-CĐGD 10/6/2015 Kế hoạch công tác tháng của CĐGD Sông Cầu, năm học 2015-2016 [ 14-10-2015 ] Phòng GD-ĐT thị xã
745/SY-GDĐT 14/10/2015 Sao y CV số 82/BHXH, ngày 13/10/2015 của BHXH Sông Cầu [ 14-10-2015 ] Phòng GD-ĐT thị xã
744/SY-GDĐT 14/10/2015 Sao y CV số 81/BHYT, ngayf/10/2015 của BHXH Sông Cầu [ 14-10-2015 ] Phòng GD-ĐT thị xã
746/GTT-PGDĐT 14/10/2015 Giấy triệu tập [ 14-10-2015 ] Phòng GD-ĐT thị xã
743/GDĐT 13/10/2015 Báo cáo số liệu phổ cập Mầm non [ 14-10-2015 ] Phòng GD-ĐT thị xã
12/10/2015 Giấy mời họp Hiệu trưởng [ 14-10-2015 ] Phòng GD-ĐT thị xã
742/KH-GDĐT 13/10/2015 Kế hoạch kiểm tra công nhận lại xã, phường đạt chuẩn về PCGDTH ĐĐT và PCGD THCS năm 2015 [ 13-10-2015 ] Phòng GD-ĐT thị xã
740/GDĐT 12/10/2015 Giấy triệu tập [ 13-10-2015 ] Phòng GD-ĐT thị xã
   
 
     
 
  Trang chủ  |  Văn bản điều hành  |  Lịch công tác  |  Danh bạ điện tử  |  Danh bạ website   |  Hình ảnh hoạt động  |  Quản lý nhà trường  
Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Sông Cầu
Địa chỉ :30 - Lê Thành Phương, Phường Xuân Yên, thị xã Sông Cầu
Điện thoại :0573875212-Thư điện tử: pgddtsongcau@phuyen.edu.vn
Copyright @ 2014 Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Sông Cầu