Chào mừng quý khách đến với trang thông tin điện tử của ngành giáo dục thị xã Sông Cầu
THÔNG TIN MỚI CẬP NHẬT
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
  THÔNG TIN LIÊN KẾT
THÔNG KÊ TRUY CẬP
0001082393
 Hôm nay :   324       
 Hôm qua :    1007       
 Tất cả:   1082393       
  VĂN BẢN::
 
Hệ thống văn bản
Số VB Ngày ký Trích yếu Cơ quan ban hành
957/QĐ-GDĐT 22/12/2015 Quyết định v/v thành lập Ban nghiệp vụ chuyên môn Hội thảo chuyên đề GDMN, năm học 2015-2016 [ 22-12-2015 ] Phòng GD-ĐT thị xã
956/KH-GDĐT 22/12/2015 Kế hoạch tổ chức hội thảo chuyên đề chương trình giáo dục mầm non , năm học 2015-2016 [ 22-12-2015 ] Phòng GD-ĐT thị xã
22/12/2015 Giấy mời của Phòng LĐ-TBXH [ 22-12-2015 ] Phòng GD-ĐT thị xã
950/GDĐT 18/12/2015 Giấy mời Dự Lễ khai mạc Hội thi GV làm Tổng phụ trách giỏi thị xã Sông Cầu năm học 2015-2016 [ 21-12-2015 ] Phòng GD-ĐT thị xã
GTT 18/12/2015 Giấy triệu tập: Tham gia làm BGK Hội thi GV làm Tổng phụ trách giỏi thị xã năm học 2015-2016 [ 21-12-2015 ] Phòng GD-ĐT thị xã
949/KH-GDĐT 18/12/2015 Ké hoạch công khai bản kê tài sản, thu nhập năm 2015 [ 21-12-2015 ] Phòng GD-ĐT thị xã
497/SY-GDĐT 18/12/2015 Sao y CV số 1633/UBND-NC của UBND thị xã Sông Cầu v/v tiếp tục triển khai gọi thanh niên khám sức khỏe nhập ngũ năm 2016 [ 21-12-2015 ] Phòng GD-ĐT thị xã
946/SY-GDĐT 18/12/2015 Sao y CV số 699/LT-SGDĐT-BHXH v/v thực hiện BHYT HSSV đợt 2 cho HSSV xã đặc biệt khó khăn, vùng bãi ngang ven biển năm 2016 [ 21-12-2015 ] Phòng GD-ĐT thị xã
945/SY-GDĐT 18/12/2015 Sao y CV số 1618/UBND-KT, ngày 14/12/2015 của UBND thị xã Sông Cầu v/v thông tin danh mục sinh vật ngoại lai [ 21-12-2015 ] Phòng GD-ĐT thị xã
944/SY-GDĐT 18/12/2015 Sao y CV số 646/SGDĐT-CTHSSVPC, ngày 15/12/2015 của Sở GDĐT Phú Yên v/v phát động học sinh hưởng ứng cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 44 [ 21-12-2015 ] Phòng GD-ĐT thị xã
68/CĐGD-TB 18/12/2015 Thông báo cấp kinh phí công đoàn đợt 2/2015 [ 18-12-2015 ] Phòng GD-ĐT thị xã
948/SY-GDĐT 18/12/2015 Sao y: Tổ chức Cuộc thi Khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học cấp tỉnh lần thứ 3 năm học 2015-2016 [ 18-12-2015 ] Phòng GD-ĐT thị xã
943/LT-GDĐT-CĐGD-CGC 14/12/2015 v/v Thu Hội phí và quỹ tương trợ năm 2015 của Hội Cựu giáo chức thị xã Sông Cầu [ 18-12-2015 ] Phòng GD-ĐT- CĐGD- CGC thị xã
941/GDĐT 17/12/2015 V/c báo cáo tình hình trật tự, bạo lực trong trường học [ 17-12-2015 ] Phòng GD-ĐT thị xã
940/PGDĐT 17/12/2015 V/v hướng dẫn báo cáo thống kê giữa năm học 2015-2016 [ 17-12-2015 ] Phòng GD-ĐT thị xã
KHẨN 16/12/2015 Giấy triệu tập GV tham dự Hội giảng GVDG cấp tỉnh NH 2015-2016 [ 16-12-2015 ] Phòng GD-ĐT thị xã
936/GDĐT 14/12/2015 V/v giữ gìn vệ sinh môi trường đón năm mới 2016 [ 16-12-2015 ] Phòng GD-ĐT thị xã
934/PGDĐT 15/12/2015 Giấy triệu tập tập huấn PPDH Mỹ thuật cho HS tiểu học [ 15-12-2015 ] Phòng GD-ĐT thị xã
933/SY-GDĐT 15/12/2015 Sao y CV số 1997/ĐHSP của trường ĐHSP Huế về việc thông báo bồi dưỡng CB-GV năm 2016 [ 15-12-2015 ] Phòng GD-ĐT thị xã
929/KH-GDĐT 15/12/2015 Kế hoạch tổ chức Hội thi "Làm đồ dùng dạy học và đồ chơi tự tạo bậc Mầm non" cấp thị xã, năm học 2015-2016 [ 15-12-2015 ] Phòng GD-ĐT thị xã
   
 
     
 
  Trang chủ  |  Văn bản điều hành  |  Lịch công tác  |  Danh bạ điện tử  |  Danh bạ website   |  Hình ảnh hoạt động  |  Quản lý nhà trường  
Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Sông Cầu
Địa chỉ :30 - Lê Thành Phương, Phường Xuân Yên, thị xã Sông Cầu
Điện thoại :0573875212-Thư điện tử: pgddtsongcau@phuyen.edu.vn
Copyright @ 2014 Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Sông Cầu