Chào mừng quý khách đến với trang thông tin điện tử của ngành giáo dục thị xã Sông Cầu
THÔNG TIN MỚI CẬP NHẬT
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
  THÔNG TIN LIÊN KẾT
THÔNG KÊ TRUY CẬP
0001215286
 Hôm nay :   790       
 Hôm qua :    1181       
 Tất cả:   1215286       
  VĂN BẢN::
 
Hệ thống văn bản
Số VB Ngày ký Trích yếu Cơ quan ban hành
148/SY-85-PGDĐT 07/3/2016 Sao y CV số 85/BHXH-QLT, ngày 03/3/2016 của BHXH tỉnh Phú Yên v/v trích kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu cho các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh [ 07-03-2016 ] Phòng GD-ĐT thị xã
147/SY-245-PGDĐT 04/3/2016 Sao y CV số 245/UBND-NC của UBND thị xã Sông Cầu v/v chấn chỉnh công tác trực bảo vệ cơ quan [ 07-03-2016 ] Phòng GD-ĐT thị xã
146/SY-46-PGDĐT 04/3/2016 Sao y CV số 46/GDTX-ĐT của Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Phú Yên v/v hướng dẫn hồ sơ tuyển sinh Đại học hệ từ xa năm 2016 [ 07-03-2016 ] Phòng GD-ĐT thị xã
07/3/2016 Giấy triệu tập họp Hội đồng coi thi giải Toán qua internet cấp thị xã, NH 2015-2016 [ 07-03-2016 ] Phòng GD-ĐT thị xã
03/3/2016 Giấy triệu tập giao lưu tìm hiểu kỹ năng tham gia giao thông an toàn cấp tiểu học [ 04-03-2016 ] Phòng GD-ĐT thị xã
03/3/2016 Giấy triệu tập CB-GV trực tiếp thiết lập hồ sơ chuyển mã ngạch viên chức của các trường [ 04-03-2016 ] Phòng GD-ĐT thị xã
03/3/2016 Giấy triệu tập kiểm tra và tổng hợp danh sách viên chức chuyển mã ngạch [ 03-03-2016 ] Phòng GD-ĐT thị xã
15/SY-CĐGD 03/3/2016 V/v Tổ chức "Tuần lễ Quốc gia an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ lần thứ 18" năm 2016 [ 03-03-2016 ] Phòng GD-ĐT thị xã
14/SY-CĐGD 03/3/2016 Hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị quyết 02/NQ-ĐCT ngày 17/11/2015 của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam về "Đẩy mạnh đối thoại tại cơ sở khu vực doanh nghiệp" [ 03-03-2016 ] Phòng GD-ĐT thị xã
12/CĐGD 26/02/2016 Hướng dẫn tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua"giỏi việc trường-đảm việc nhà" trong nữ cán bộ, nhà giáo và lao động giai đoạn 2016-2020 [ 03-03-2016 ] Phòng GD-ĐT thị xã
137/QĐ-PGDĐT 03/3/2016 Quyết định v/v thành lập Hội đồng coi thi và giám sát kỳ thi giải Toán qua internet cấp thị xã, năm học 2015-2016 [ 03-03-2016 ] Phòng GD-ĐT thị xã
132/QĐ-PGDĐT 26/02/2016 Quyết định ban hành Quy chế văn thư, lưu trữ năm 2016 [ 03-03-2016 ] Phòng GD-ĐT thị xã
136/PGDĐT-VP 02/3/2016 V/v đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh năm học 2016-2017 [ 03-03-2016 ] Phòng GD-ĐT thị xã
13/CĐGD 01/3/2016 Chương trình và Thể lệ Hội thi nấu ăn nhân kỷ niệm Quốc tế Phụ nữ 8/3/2016 [ 02-03-2016 ] Phòng GD-ĐT thị xã
134/SY-45-PGDĐT 01/3/2016 Sao y CV số 45/GDTX-ĐT của Trung tâm GDTX tỉnh v/v hướng dẫn hồ sơ tuyển sinh, đào tạo Trung cấp, Đại học năm 2015 [ 02-03-2016 ] Phòng GD-ĐT thị xã
135/KH-GDĐT 01/3/2016 Kế hoạch hướng dẫn thực hiện bổ sung công tác quy hoạch Cán bộ quản lý giai đoạn 2016-2020 của ngành GDĐT thị xã Sông Cầu [ 02-03-2016 ] Phòng GD-ĐT thị xã
133/PGDĐT 01/3/2016 Gaais triệu tập Tập huấn cài đặt mới phần mềm giáo án điện tử cho các trường Mầm non công lập [ 01-03-2016 ] Phòng GD-ĐT thị xã
131/SY-642-PGDĐT 29/02/2016 Sao y CV số 642/BGDĐT-HTQT của Bộ Giáo dục&Đào tạo v/v tuyển chon học sinh tham gia dự tuyển học bổng ASEAN [ 29-02-2016 ] Phòng GD-ĐT thị xã
130/PGDĐT 29/02/2016 Thực hiện một số công tác Vì sự tiến bộ phụ nữ ngành GDĐT năm 2016 [ 29-02-2016 ] Phòng GD-ĐT thị xã
128/SY-236-PGDĐT 25/02/2016 Sao y CV số 236/UBND-NC, ngày 23/02/2016 của UBND thị xã v/v thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thời gian sau Tết và năm 2016 [ 25-02-2016 ] Phòng GD-ĐT thị xã
   
 
     
 
  Trang chủ  |  Văn bản điều hành  |  Lịch công tác  |  Danh bạ điện tử  |  Danh bạ website   |  Hình ảnh hoạt động  |  Quản lý nhà trường  
Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Sông Cầu
Địa chỉ :30 - Lê Thành Phương, Phường Xuân Yên, thị xã Sông Cầu
Điện thoại :0573875212-Thư điện tử: pgddtsongcau@phuyen.edu.vn
Copyright @ 2014 Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Sông Cầu