Chào mừng quý khách đến với trang thông tin điện tử của ngành giáo dục thị xã Sông Cầu
THÔNG TIN MỚI CẬP NHẬT
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
  THÔNG TIN LIÊN KẾT
THÔNG KÊ TRUY CẬP
0001215307
 Hôm nay :   811       
 Hôm qua :    1181       
 Tất cả:   1215307       
  VĂN BẢN::
 
Hệ thống văn bản
Số VB Ngày ký Trích yếu Cơ quan ban hành
198/PGDĐT-VP 23/3/2016 V/v huy động Quỹ ""Đền ơn đáp nghĩa" năm 2016 [ 23-03-2016 ] Phòng GD-ĐT thị xã
27/CV-TCKH 22/3/2016 V/v đăng ký mua ấn phẩm Luật NSNN (sửa đổi) và các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật (Phòng Tài chính gửi) [ 23-03-2016 ] Phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã
197/SY-336-PGDĐT 22/3/2016 Sao y CV số 336/UBND-NC, ngày 21/3/2016 của UBND thị xã Sông Cầu v/v phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hoạt động lừa đảo của nhóm đối tượng thuộc Trung tâm hỗ trợ người nghèo trong phát triển nông thôn mới [ 22-03-2016 ] Phòng GD-ĐT thị xã
196/SY-105-PGDĐT 22/3/2016 Sao y CV số 105/SGDĐT-VP, ngày 21/3/2016 của Sở GDĐT v/v tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động " Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" [ 22-03-2016 ] Phòng GD-ĐT thị xã
195/SY-84-PGDĐT 22/3/2016 Sao y CV số 84/SGDĐT-CTHSSVPC, ngày 11/3/2016 của Sở GDĐT Phú Yên v/v quản lý, thu gom và tiêu hủy hóa chất hết hạn sử dụng đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động trong các cơ sở giáo dục [ 22-03-2016 ] Phòng GD-ĐT thị xã
189/SY-102-PGDĐT 21/3/2016 Phòng, chống dịch bệnh do virus Zika gây ra [ 22-03-2016 ] Phòng GD-ĐT thị xã
188/SY-79-PGDĐT 21/3/2016 Kế hoạch tuyên truyền các ngày lễ lớn trong năm 2016 [ 22-03-2016 ] Phòng GD-ĐT thị xã
31/BHXH 21/3/2016 V/v bổ sung thông tin người lao động tham gia BHXH (BHXH gửi) [ 22-03-2016 ] Bảo hiểm xã hội Sông Cầu
22/3/2016 Giấy triệu tập tham gia dự giờ [ 22-03-2016 ] Phòng GD-ĐT thị xã
193/SL-59-PGDĐT 21/3/2016 Sao lục CV số 59/SY-UBND của UBND thị xã Sông Cầu sao y CV số 130/STTTT-TT.THDL của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Yên v/v điểm yếu an toàn thông tin trong các thiết bị Juniper và máy tính Dell [ 22-03-2016 ] Phòng GD-ĐT thị xã
192/SL-57-PGDĐT 21/3/2016 Sao lục CV số 57/SY-UBND của UBND thị xã Sông Cầu sao y Quyết định số 340/QĐ-UBND của UBND tỉnh v/v đổi tên Trung tâm Giáo dục thường xuyên và Dạy nghề các huyện, thị xã ... [ 22-03-2016 ] Phòng GD-ĐT thị xã
191/PGDĐT 21/3/2016 V/v không nộp đăng ký xây dựng trường học đạt chuẩn văn hóa năm 2016 [ 22-03-2016 ] Phòng GD-ĐT thị xã
186/SY-314-PGDĐT 17/3/2016 Sao y CV số 314/UBND/UBND-VX, ngày 15/3/2016 của UBND thị xã v/v triển khai thực hiện Công văn số 170/STTTT-BCXB, ngày 11/3/2016 của Sở Thông tin & truyền thông Phú Yên [ 21-03-2016 ] Phòng GD-ĐT thị xã
18/3/2016 Giấy ủy quyền [ 21-03-2016 ] Phòng GD-ĐT thị xã
177/PGDĐT-CĐGD 16/3/2016 V/v tiếp tục triển khai cuộc vận động "Hỗ trợ giáo dục miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn: năm học 2015-2016 [ 21-03-2016 ] Phòng GD-ĐT thị xã
178/PGDĐT 17/3/2016 V/v tổ chức tuyên truyền, hưởng ứng Giờ Trái Đất năm 2016 và Ngày Nước thế giới 22/3/2016 [ 21-03-2016 ] Phòng GD-ĐT thị xã
184/QĐ-PGDĐT 18/3/2016 Quyết định v/v thành lập đoàn giám sát kỳ thi giải toán qua internet cấp tỉnh, năm học 2015-2016 [ 21-03-2016 ] Phòng GD-ĐT thị xã
183/QĐ-PGDĐT 18/3/2016 Quyết định v/v thành lập Hội đồng coi thi kỳ thi giải Toán qua internet cấp tỉnh, năm học 2015-2016 [ 21-03-2016 ] Phòng GD-ĐT thị xã
178/PGDĐT 18/3/2016 Tổ chức tuyên truyền, hưởng ứng Giờ Trái đât năm 2016 và Ngày Nước thế giới 22/3/2016 [ 18-03-2016 ] Phòng GD-ĐT thị xã
167/QĐ-PGDĐT 14/3/2016 Quyết định v/v thành lập đội tuyển dự thi cuộc thi giải toán qua internet cấp tỉnh, năm học 2015-2016 [ 18-03-2016 ] Phòng GD-ĐT thị xã
   
 
     
 
  Trang chủ  |  Văn bản điều hành  |  Lịch công tác  |  Danh bạ điện tử  |  Danh bạ website   |  Hình ảnh hoạt động  |  Quản lý nhà trường  
Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Sông Cầu
Địa chỉ :30 - Lê Thành Phương, Phường Xuân Yên, thị xã Sông Cầu
Điện thoại :0573875212-Thư điện tử: pgddtsongcau@phuyen.edu.vn
Copyright @ 2014 Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Sông Cầu