Chào mừng quý khách đến với trang thông tin điện tử của ngành giáo dục thị xã Sông Cầu
THÔNG TIN MỚI CẬP NHẬT
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
  THÔNG TIN LIÊN KẾT
THÔNG KÊ TRUY CẬP
0001215278
 Hôm nay :   782       
 Hôm qua :    1181       
 Tất cả:   1215278       
  VĂN BẢN::
 
Hệ thống văn bản
Số VB Ngày ký Trích yếu Cơ quan ban hành
644/PGDĐT 15/8/2016 V/v thông báo thời gian các trường nhận sổ sách chuyên môn năm học 2016-2017 [ 16-08-2016 ] Phòng GD-ĐT thị xã
637/GDĐT 12/8/2016 Giấy triệu tập tổ chức lớp bồi dưỡng thường xuyên cho CBQL và GVMN [ 12-08-2016 ] Phòng GD-ĐT thị xã
636/GD&ĐT 12/8/2016 V/v khảo sát kết quả tập huấn chuyên môn nghiệp vụ [ 12-08-2016 ] Phòng GD-ĐT thị xã
12/8/2016 Giấy triệu tập Tập huấn chuyên môn giáo dục dục trung học hè 2016 [ 12-08-2016 ] Phòng GD-ĐT thị xã
12/8/2016 Giấy triệu tập Tập huấn những vấn đề chung, tổ chức và quản lý các hoạt động giáo dục theo mô hình trường học mới [ 12-08-2016 ] Phòng GD-ĐT thị xã
632/SY-668-PGDĐT 12/8/2016 Sao y Công văn số 668/SGDĐT-GDTXCN v/v tăng cường công tác phân luồng học sinh tốt nghiệp THCS [ 12-08-2016 ] Phòng GD-ĐT thị xã
631/SY-193-PGDĐT 11/8/2016 Sao y Kế hoạch số 193/KH-SGDĐT về Tuyên truyền Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" [ 12-08-2016 ] Phòng GD-ĐT thị xã
630/SY-125-PGDĐT 11/8/2016 Sao y Thông báo số 125/TB-ĐHXDMT về việc chiêu sinh lớp bồi dưỡng kế toán trưởng [ 12-08-2016 ] Phòng GD-ĐT thị xã
628/TB-PGDĐT 10/8/2016 Thông báo v/v hợp đồng lao động đối với giáo viên cấp học Mầm non năm học 2016-2017 [ 12-08-2016 ] Phòng GD-ĐT thị xã
629/PGDĐT 11/8/2016 Giấy triệu tập tập huấn phần mềm quản lý dữ liệu trường tiểu học [ 11-08-2016 ] Phòng GD-ĐT thị xã
Thư cảm ơn của UBMTTQVN thọ xã Sông Cầu [ 11-08-2016 ] UBMTTQVN
626/SY-30-PGDĐT 10/8/2016 Sao y Hướng dẫn liên tịch số 30/HD-UBND-MTTQ về việc hướng dẫn thi đua xây dựng đô thị văn minh trên địa bàn 04 phường giai đoạn 2016-2020 [ 11-08-2016 ] Phòng GD-ĐT thị xã
09/8/2016 Giấy triệu tập tham gia kiểm tra trường MN đạt chuẩn quốc gia [ 10-08-2016 ] Phòng GD-ĐT thị xã
625/PGDĐT 09/8/2016 V/v kiểm tra kỹ thuật trường MN đạt chuẩn quốc gia [ 10-08-2016 ] Phòng GD-ĐT thị xã
09/8/2016 Khân : Thông báo thay đổi Lịch học chính trị hè năm 2016 [ 10-08-2016 ] Phòng GD-ĐT thị xã
622/PGDĐT 08/8/2016 V/v triệu tập tập huấn hiệu trưởng tiểu học về đổi mới hoạt động giáo dục [ 08-08-2016 ] Phòng GD-ĐT thị xã
140/GM-UBND 08/8/2016 Giấy mời hội nghị [ 08-08-2016 ] UBND thị xã
617/PGDĐT 08/8/2016 Báo cáo thông tin kinh tế-xã hội của dân tộc thiểu số về giáo dục và đào tạo [ 08-08-2016 ] Phòng GD-ĐT thị xã
04/8/2016 Nhắc nộp các loại quỹ [ 04-08-2016 ] Phòng GD-ĐT thị xã
615/PGDĐT 03/8/2016 V/v thống kê biên chế lớp và nhu cầu cán bộ, giáo viên, nhân viên năm học 2016-2017 [ 04-08-2016 ] Phòng GD-ĐT thị xã
   
 
     
 
  Trang chủ  |  Văn bản điều hành  |  Lịch công tác  |  Danh bạ điện tử  |  Danh bạ website   |  Hình ảnh hoạt động  |  Quản lý nhà trường  
Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Sông Cầu
Địa chỉ :30 - Lê Thành Phương, Phường Xuân Yên, thị xã Sông Cầu
Điện thoại :0573875212-Thư điện tử: pgddtsongcau@phuyen.edu.vn
Copyright @ 2014 Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Sông Cầu