Chào mừng quý khách đến với trang thông tin điện tử của ngành giáo dục thị xã Sông Cầu
THÔNG TIN MỚI CẬP NHẬT
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
  THÔNG TIN LIÊN KẾT
THÔNG KÊ TRUY CẬP
0001215252
 Hôm nay :   756       
 Hôm qua :    1181       
 Tất cả:   1215252       
  VĂN BẢN::
 
Hệ thống văn bản
Số VB Ngày ký Trích yếu Cơ quan ban hành
749/SY-800-PGDĐT 21/9/2016 Phổ biến quán triệt Chỉ thị nhiệm vụ năm học 2016-2017 của UBND tỉnh Phú Yên [ 21-09-2016 ] Phòng GD-ĐT thị xã
**KHẨN** 748/SY-1645-PGDĐT 21/9/2016 Triển khai công văn số 4717/UBND-KGVX ngày 14/9/2016 của UBND tỉnh [ 21-09-2016 ] Phòng GD-ĐT thị xã
747/GTT 21/9/2016 Giấy triệu tập Phó hiệu trưởng các trường TH, TH&THCS về việc triển khai chuyên môn cấp Tiểu học năm học 2016-2017 [ 21-09-2016 ] Phòng GD-ĐT thị xã
746/SY-383-PGDDT 21/9/2016 Sao y: về việc phối hợp tổ chức Cuộc thi vẽ tranh và phát kẹo BIg balbal cho học sinh Tiểu học [ 21-09-2016 ] Phòng GD-ĐT thị xã
GTT 21/9/2016 GTT các trường mầm non về việc triển khai nhiệm vụ năm học 2016-2017 cấp Mầm non [ 21-09-2016 ] Phòng GD-ĐT thị xã
GTT 21/9/2016 *** KHẨN*** GIẤY TRIỆU TẬP: v/v tuyên truyền và đối thoại pháp luật [ 21-09-2016 ] Phòng GD-ĐT thị xã
743/PGDĐT 20/9/20169 Triển khai báo cáo thống kê kỳ đầu năm học 2016-2017 [ 21-09-2016 ] Phòng GD-ĐT thị xã
19/9/2016 Giấy mời dự Hội nghị tổng kết công tác Công đoàn năm học 2015-2016 [ 19-09-2016 ] Phòng GD-ĐT thị xã
742/SY-215-PGDĐT 19/9/2016 Sao y CV số 215/SGDĐT-GDTrH của Sở GDĐT Phú Yên v/v thay đổi thời gian, địa điểm Hội thảo chuyên đề nâng cao chất lượng bồi dưỡng HS giỏi bộ môn Ngữ văn, Lịch sử và Địa lý [ 19-09-2016 ] Phòng GD-ĐT thị xã
741/PGDĐT 19/9/2016 V/v Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2016-2017 [ 19-09-2016 ] Phòng GD-ĐT thị xã
740/PGDĐT 19/9/2016 V/v nhận tiền khen thưởng các danh hiệu thi đua năm học 2015-2016 [ 19-09-2016 ] Phòng GD-ĐT thị xã
738/PGDĐT 19/9/2016 V/v báo cáo số học sinh bỏ học tại khu dân cư [ 19-09-2016 ] Phòng GD-ĐT thị xã
737/GTT-PGDĐT 19/9/2016 Giấy triệu tập tham dự hội thảo chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi [ 19-09-2016 ] Phòng GD-ĐT thị xã
736/GTT-PGDĐT 19/9/2016 Giấy triệu tập tham dự hội nghị giao ban chuyên môn đầu năm học 2016-2017 [ 19-09-2016 ] Phòng GD-ĐT thị xã
735/SY-GDĐT 19/9/2016 Sao y CV số 728/SGDĐT-VP v/v hướng dẫn xét danh hiệu NGND-NGƯT lần thứ 14 năm 2017 [ 19-09-2016 ] Phòng GD-ĐT thị xã
19/9/2016 Giấy triệu tập tham gia tập huấn bài quyền võ cổ truyền "Căn bản công pháp" [ 19-09-2016 ] Phòng GD-ĐT thị xã
730/KH-PGDĐT 16/9/2016 Kế hoạch kiểm tra các đơn vị trường học năm học 2016-2017 [ 16-09-2016 ] Phòng GD-ĐT thị xã
2047/QĐ-UBND 30/8/2016 Quyết định v/v khen thưởng thành tích cho các tập thể và cá nhân thuộc thị xã Sông Cầu đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2015-2016 [ 16-09-2016 ] UBND tỉnh Phú Yên
51/QĐ-PGDĐT 20/01/2015 Quyết định v/v phân bổ dự toán chi NSNN năm 2015 [ 16-09-2016 ] Phòng GD-ĐT thị xã
725/PGDĐT 15/9/2016 V/v ghi thu ghi chi quỹ học phí và cấp bù học phí quý III/2016 [ 15-09-2016 ] Phòng GD-ĐT thị xã
   
 
     
 
  Trang chủ  |  Văn bản điều hành  |  Lịch công tác  |  Danh bạ điện tử  |  Danh bạ website   |  Hình ảnh hoạt động  |  Quản lý nhà trường  
Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Sông Cầu
Địa chỉ :30 - Lê Thành Phương, Phường Xuân Yên, thị xã Sông Cầu
Điện thoại :0573875212-Thư điện tử: pgddtsongcau@phuyen.edu.vn
Copyright @ 2014 Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Sông Cầu