Chào mừng quý khách đến với trang thông tin điện tử của ngành giáo dục thị xã Sông Cầu
THÔNG TIN MỚI CẬP NHẬT
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
  THÔNG TIN LIÊN KẾT
THÔNG KÊ TRUY CẬP
0000983594
 Hôm nay :   88       
 Hôm qua :    1461       
 Tất cả:   983594       
  VĂN BẢN::
 
Hệ thống văn bản
Số VB Ngày ký Trích yếu Cơ quan ban hành
434/SY-187-PGDĐT 16/5/2016 Sao y CV số 187/SGDĐT-VP của Sở GDĐT Phú Yên v/v treo cờ Tổ quốc chào mừng Ngày bầu cử ĐBQH và ĐBHĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 [ 16-05-2016 ] Phòng GD-ĐT thị xã
436/PGDĐT 16/5/2016 V/v xét học bổng dành cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và học sinh đạt thành tích xuất sắc toàn diện năm học 2015-2016 [ 16-05-2016 ] Phòng GD-ĐT thị xã
433/SY-355-PGDĐT 16/3/2016 Sao y CV số 355/SGDĐT-TCCB của Sở GDĐT Phú Yên v/v triển khai thực hiện Thông tư số 08/2016/TT-BGDĐT [ 16-05-2016 ] Phòng GD-ĐT thị xã
234/TB-UBND 16/3/2016 Thông báo v/v điều chỉnh thời gian tổ chức Hội nghị Tổng kết, đánh giá kết quả triển khai thực hiện Đề án PCGDMN cho trẻ em 5 tuổi giai đoạn 2011-2015 [ 16-05-2016 ] UBND thị xã
432/SY-698-PGDĐT 13/5/2016 Sao y CV số 698/UBND-NC của UBND thị xã Sông Cầu v/v không cung cấp thông tin về xuất nhập cảnh của công dân với phía nước ngoài [ 13-05-2016 ] Phòng GD-ĐT thị xã
431/SY-121-PGDĐT 13/5/2016 Sao y CV số 121/SGDĐT-GDTXCN của Sở GDĐT Phú Yên v/v cử cán bộ, giáo viên tham dự lớp bồi dưỡng cán bộ quản lý [ 13-05-2016 ] Phòng GD-ĐT thị xã
425/SY-178-PGDĐT 11/5/2016 Sao y Thông báo số 178/TB-GDTX của Trung tâm GDTX tỉnh Phú Yên v/v cử CB-GV-NV tham dự các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ [ 12-05-2016 ] Phòng GD-ĐT thị xã
426/PGDĐT 11/5/2016 Giấy triệu tập cán bộ, giáo viên họp bàn kế hoạch triển khai tập huấn trường học kết nối [ 11-05-2016 ] Phòng GD-ĐT thị xã
421/SY-673-PGDĐT 11/5/2016 Sao y CV số 673/UBND-VX của UBND thị xã Sông Cầu v/v triển khai "Tháng hành động vì trẻ em" năm 2016 [ 11-05-2016 ] Phòng GD-ĐT thị xã
11/5/2016 Danh sách cca sđon vị đã nộp quỹ giáo dục miền núi, vùng sâu do Sở GDĐT phát động [ 11-05-2016 ] Phòng GD-ĐT thị xã
420/PGDĐT 11/5/2016 V/v báo cáo thống kê kỳ cuối năm học 2015-2016 trên hệ thống thông tin quản lý giáo dục (EMIS online) [ 11-05-2016 ] Phòng GD-ĐT thị xã
417/PGDĐT 10/5/2016 V/v báo cáo nhu cầu kinh phí do truy nâng lương 6 tháng cuối năm 2015 và tiền lương tăng thêm theo Nghị định 17/2015/NĐ-CP năm 2016 [ 10-05-2016 ] Phòng GD-ĐT thị xã
415/KH-PGDĐT 10/5/2016 Kế hoạch kiểm tra kỹ thuật hồ sơ, sổ sách thực hiện phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi trên địa bàn thị xã Sông Cầu [ 10-05-2016 ] Phòng GD-ĐT thị xã
414/PGDĐT 10/5/2016 V/v tiếp tục hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2016 [ 10-05-2016 ] Phòng GD-ĐT thị xã
10/5/2016 Giấy triệu tập giáo viên tham gia hỗ trợ học sinh dự thi Chuỗi hoạt động 75 năm thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh [ 10-05-2016 ] Phòng GD-ĐT thị xã
413/PGDĐT 10/5/2016 V/v thực hiện nhiệm vụ khối thi đua [ 10-05-2016 ] Phòng GD-ĐT thị xã
404/SY-652-PGDĐT 09/5/2016 Sao y CV số 652/UBND-KT của UBND thị xã Sông Cầu v/v chủ động ứng phó với những tình huống thiên tai trong thời gian chuẩn bị và tổ chức bầu cử [ 10-05-2016 ] Phòng GD-ĐT thị xã
403/SY-186-PGDĐT 09/5/2016 Sao y Thông báo số 186/TB-UBND của UBND thị xã Sông Cầu về việc điều chỉnh thời gian triển khai thực hiện Kế hoạch số 55/KH-UBND, ngày 19/4/2016 của UBND thị xã Sông Cầu [ 10-05-2016 ] Phòng GD-ĐT thị xã
402/PGDĐT 09/5/2016 Giấy triệu tập kế toán [ 09-05-2016 ] Phòng GD-ĐT thị xã
400/SY-10-PGDĐT 05/5/2016 Sao y: Triển khai hoạt động truyền thông về bình đẳng giới và STBPN [ 06-05-2016 ] Phòng GD-ĐT thị xã
   
 
     
 
  Trang chủ  |  Văn bản điều hành  |  Lịch công tác  |  Danh bạ điện tử  |  Danh bạ website   |  Hình ảnh hoạt động  |  Quản lý nhà trường  
Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Sông Cầu
Địa chỉ :30 - Lê Thành Phương, Phường Xuân Yên, thị xã Sông Cầu
Điện thoại :0573875212-Thư điện tử: pgddtsongcau@phuyen.edu.vn
Copyright @ 2014 Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Sông Cầu