Chào mừng quý khách đến với trang thông tin điện tử của ngành giáo dục thị xã Sông Cầu
THÔNG TIN MỚI CẬP NHẬT
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
  THÔNG TIN LIÊN KẾT
THÔNG KÊ TRUY CẬP
0001082349
 Hôm nay :   280       
 Hôm qua :    1007       
 Tất cả:   1082349       
  VĂN BẢN::
 
Hệ thống văn bản
Số VB Ngày ký Trích yếu Cơ quan ban hành
628/TB-PGDĐT 10/8/2016 Thông báo v/v hợp đồng lao động đối với giáo viên cấp học Mầm non năm học 2016-2017 [ 12-08-2016 ] Phòng GD-ĐT thị xã
629/PGDĐT 11/8/2016 Giấy triệu tập tập huấn phần mềm quản lý dữ liệu trường tiểu học [ 11-08-2016 ] Phòng GD-ĐT thị xã
Thư cảm ơn của UBMTTQVN thọ xã Sông Cầu [ 11-08-2016 ] UBMTTQVN
626/SY-30-PGDĐT 10/8/2016 Sao y Hướng dẫn liên tịch số 30/HD-UBND-MTTQ về việc hướng dẫn thi đua xây dựng đô thị văn minh trên địa bàn 04 phường giai đoạn 2016-2020 [ 11-08-2016 ] Phòng GD-ĐT thị xã
09/8/2016 Giấy triệu tập tham gia kiểm tra trường MN đạt chuẩn quốc gia [ 10-08-2016 ] Phòng GD-ĐT thị xã
625/PGDĐT 09/8/2016 V/v kiểm tra kỹ thuật trường MN đạt chuẩn quốc gia [ 10-08-2016 ] Phòng GD-ĐT thị xã
09/8/2016 Khân : Thông báo thay đổi Lịch học chính trị hè năm 2016 [ 10-08-2016 ] Phòng GD-ĐT thị xã
622/PGDĐT 08/8/2016 V/v triệu tập tập huấn hiệu trưởng tiểu học về đổi mới hoạt động giáo dục [ 08-08-2016 ] Phòng GD-ĐT thị xã
140/GM-UBND 08/8/2016 Giấy mời hội nghị [ 08-08-2016 ] UBND thị xã
617/PGDĐT 08/8/2016 Báo cáo thông tin kinh tế-xã hội của dân tộc thiểu số về giáo dục và đào tạo [ 08-08-2016 ] Phòng GD-ĐT thị xã
04/8/2016 Nhắc nộp các loại quỹ [ 04-08-2016 ] Phòng GD-ĐT thị xã
615/PGDĐT 03/8/2016 V/v thống kê biên chế lớp và nhu cầu cán bộ, giáo viên, nhân viên năm học 2016-2017 [ 04-08-2016 ] Phòng GD-ĐT thị xã
03/8/2016 Giấy triệu tập kế toán các trường trực thuộc [ 03-08-2016 ] Phòng GD-ĐT thị xã
614/PGDĐT-VP 03/8/2016 V/v Giới thiệu học sinh hoàn cảnh khó khăn có nguy cơ bỏ học nhận hỗ trợ quỹ "Tiếp bước cho em đến trường" năm học 2016-2017 [ 03-08-2016 ] Phòng GD-ĐT thị xã
613/PGDĐT 29/7/2016 Kế hoạch tuyên truyền Cải cách hành chính nhà nước của Phòng GD&ĐT Sông Cầu giai đoạn 2016-2020 [ 03-08-2016 ] Phòng GD-ĐT thị xã
612/PGDĐT 03/8/2016 V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch sốt xuất huyết [ 03-08-2016 ] Phòng GD-ĐT thị xã
611/SY-184-PGDĐT 03/8/2016 Sao y Thông báo số 184/TB-SGDĐT v/v thông báo hợp đồng giáo viên ngành Giáo dục đặc biệt [ 03-08-2016 ] Phòng GD-ĐT thị xã
610/SY-629-PGDĐT 03/8/2016 Sao y Công văn số 629/SGDĐT-GDTrH v/v thực hiện khung thời gian năm học 2016-2017 [ 03-08-2016 ] Phòng GD-ĐT thị xã
609/SY-627-PGDĐT 03/8/2016 Sao y Công văn số 627/SGDĐT-GDTrH v/v hướng dẫn tổ chức một số hoạt động đầu năm học 2016-2017 [ 03-08-2016 ] Phòng GD-ĐT thị xã
608/SY-1018-PGDĐT 03/8/2016 Sao y Báo cáo số 1018/BC-CATX của Công an thị xã Sông Cầu về kết quả kiểm tra thực hiện Thông tư số 23/2012/TT-BCA [ 03-08-2016 ] Phòng GD-ĐT thị xã
   
 
     
 
  Trang chủ  |  Văn bản điều hành  |  Lịch công tác  |  Danh bạ điện tử  |  Danh bạ website   |  Hình ảnh hoạt động  |  Quản lý nhà trường  
Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Sông Cầu
Địa chỉ :30 - Lê Thành Phương, Phường Xuân Yên, thị xã Sông Cầu
Điện thoại :0573875212-Thư điện tử: pgddtsongcau@phuyen.edu.vn
Copyright @ 2014 Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Sông Cầu