Chào mừng quý khách đến với trang thông tin điện tử của ngành giáo dục thị xã Sông Cầu
THÔNG TIN MỚI CẬP NHẬT
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
  THÔNG TIN LIÊN KẾT
THÔNG KÊ TRUY CẬP
0001082295
 Hôm nay :   226       
 Hôm qua :    1007       
 Tất cả:   1082295       
  VĂN BẢN::
 
Hệ thống văn bản
Số VB Ngày ký Trích yếu Cơ quan ban hành
742/SY-215-PGDĐT 19/9/2016 Sao y CV số 215/SGDĐT-GDTrH của Sở GDĐT Phú Yên v/v thay đổi thời gian, địa điểm Hội thảo chuyên đề nâng cao chất lượng bồi dưỡng HS giỏi bộ môn Ngữ văn, Lịch sử và Địa lý [ 19-09-2016 ] Phòng GD-ĐT thị xã
741/PGDĐT 19/9/2016 V/v Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2016-2017 [ 19-09-2016 ] Phòng GD-ĐT thị xã
740/PGDĐT 19/9/2016 V/v nhận tiền khen thưởng các danh hiệu thi đua năm học 2015-2016 [ 19-09-2016 ] Phòng GD-ĐT thị xã
738/PGDĐT 19/9/2016 V/v báo cáo số học sinh bỏ học tại khu dân cư [ 19-09-2016 ] Phòng GD-ĐT thị xã
737/GTT-PGDĐT 19/9/2016 Giấy triệu tập tham dự hội thảo chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi [ 19-09-2016 ] Phòng GD-ĐT thị xã
736/GTT-PGDĐT 19/9/2016 Giấy triệu tập tham dự hội nghị giao ban chuyên môn đầu năm học 2016-2017 [ 19-09-2016 ] Phòng GD-ĐT thị xã
735/SY-GDĐT 19/9/2016 Sao y CV số 728/SGDĐT-VP v/v hướng dẫn xét danh hiệu NGND-NGƯT lần thứ 14 năm 2017 [ 19-09-2016 ] Phòng GD-ĐT thị xã
19/9/2016 Giấy triệu tập tham gia tập huấn bài quyền võ cổ truyền "Căn bản công pháp" [ 19-09-2016 ] Phòng GD-ĐT thị xã
730/KH-PGDĐT 16/9/2016 Kế hoạch kiểm tra các đơn vị trường học năm học 2016-2017 [ 16-09-2016 ] Phòng GD-ĐT thị xã
2047/QĐ-UBND 30/8/2016 Quyết định v/v khen thưởng thành tích cho các tập thể và cá nhân thuộc thị xã Sông Cầu đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2015-2016 [ 16-09-2016 ] UBND tỉnh Phú Yên
51/QĐ-PGDĐT 20/01/2015 Quyết định v/v phân bổ dự toán chi NSNN năm 2015 [ 16-09-2016 ] Phòng GD-ĐT thị xã
725/PGDĐT 15/9/2016 V/v ghi thu ghi chi quỹ học phí và cấp bù học phí quý III/2016 [ 15-09-2016 ] Phòng GD-ĐT thị xã
55/MTTQ-BTT 13/9/2016 Thông báo thay đổi lịch giám sát việc huy động các khoản đóng góp của học sinh đầu năm học 2016-2017 trên địa bàn thị xã [ 15-09-2016 ] Ban thường trực UBMTTQVN thị xã
38/CĐGD 14/9/2016 V/v báo cáo danh sách CNVCLĐ, hệ số lương, phụ cấp để làm căn cứ lập dự toán 2017 [ 14-09-2016 ] Phòng GD-ĐT thị xã
37/CĐGD 14/9/2016 V/v tham gia lớp tập huấn tuyên truyền lý luận chính trị và nghiệp vụ cho cán bộ công đoàn cơ sở năm 2016 [ 14-09-2016 ] Phòng GD-ĐT thị xã
724/PGDĐT-GDMN 14/9/2016 Lịch công tác trọng tâm Giáo dục mầm non năm học 2016-2017 [ 14-09-2016 ] Phòng GD-ĐT thị xã
723/PGDĐT-GDMN 14/9/2016 V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2016-2017 Giáo dục mầm non [ 14-09-2016 ] Phòng GD-ĐT thị xã
722/PGDĐT 14/9/2016 Giấy triệu tập kế toán các trường [ 14-09-2016 ] Phòng GD-ĐT thị xã
720/SY-763-PGDĐT 13/9/2016 Sao y CV số 763/SGDĐT-GDTrH của Sở GDĐT Phú Yên v/v tổ chức cuộc thi vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn và cuộc thi dạy học theo chủ đề tích hợp [ 13-09-2016 ] Phòng GD-ĐT thị xã
719/PGDĐT-VP 13/9/2016 V/v phổ biến quán triệt Chỉ thị nhiệm vụ năm học 2016-2017 của Bộ GDĐT [ 13-09-2016 ] Phòng GD-ĐT thị xã
   
 
     
 
  Trang chủ  |  Văn bản điều hành  |  Lịch công tác  |  Danh bạ điện tử  |  Danh bạ website   |  Hình ảnh hoạt động  |  Quản lý nhà trường  
Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Sông Cầu
Địa chỉ :30 - Lê Thành Phương, Phường Xuân Yên, thị xã Sông Cầu
Điện thoại :0573875212-Thư điện tử: pgddtsongcau@phuyen.edu.vn
Copyright @ 2014 Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Sông Cầu