CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐẾN VỚI WEBSITE PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THỊ XÃ SÔNG CẦU

  http://pgddtsongcau.phuyen.edu.vn - Lê Thành Phương - P.Xuân Yên - TX Sông Cầu - Tỉnh Phú Yên
 Thông Tin Chung
 
 Văn Bản Pháp Quy
 
 Thông Tin Ngành
 
 Tài Nguyên
 
  Lượt Truy Cập
496745
 
  Liên Kết
 
  Quảng cáo
 
THÔNG TIN CHÚ Ý NỘI BỘ
1 Đăng ký hồ sơ sổ sách GD tiểu học năm học 2014-2015.

 
2 SY Công văn số 158/TB-SGDĐT về việc cử CB-GV tham gia khóa bồi dưỡng làm công tác thiết bị dạy học năm 2014.

 
3 SY Công văn số 471/KH-SGDĐT về việc triển khai tháng hành động vì trẻ em.

 
4 Mẫu (lựa chọn và giới thiệu học sinh tiêu biểu khen thưởng cấp tỉnh)

 
5 Hướng dẫn tự đánh giá và đề nghị kiểm tra, công nhận nhà trường đạt MCLTT hoặc đạt chuẩn Quốc gia.

 
6 Thông báo triệu tập

 
7 Lựa chọn và giới thiệu học sinh tiêu biểu để khen thưởng cấp tỉnh năm học 2013-2014.

 
8 Xét học bổng cho con em ngư dân bám biển, đánh bắt xa bờ.

 
9 Triệu tập dự Tập huấn nước sạch vệ sinh môi trường.

 
10 Sao y:v/v nợ BHXH, BHYT, BHTN của các trường học trên địa bàn thị xã

 
11 V/v tăng cường hoạt động các Trung tâm học tập cộng đồng hiệu quả và phát triển bền vững

 
12 V/v Tổ chức cuộc thi giáo viên sáng tạo trên nền tảng công nghệ thông tin năm 2014

 
13 V/v Tham gia cuộc thi "Em yêu Lịch sử Việt Nam" do Bộ GDĐT phát động

 
14 Nhắc các trường gửi thống kê Tốt nghiệp THCS và TNBT-THCS

 
15 V/v Bổ sung hồ sơ bổ nhiệm lại CBQL trường học

 
16 V/v góp ý và đăng ký số lượng các loại hồ sơ chuyên môn phục vụ cho năm học 2014-2015

 
17 Giấy mời dự khai mạc Hội thi giọng hát hay thiếu nhi Thị xã Sông Cầu lần thứ I năm 2014

 
18 V/v đóng góp Quỹ tương trợ ngành, quỹ Mái ấm công đoàn Phú Yên và Tấm lưới nghĩa tình Phú Yên năm 2014.

 
19 Giấy triệu tập cán bộ nhập dữ liệu HS tốt nghiệp THCS

 
20 V/v bổ sung đơn vị nhận thực hiện báo cáo Thư viện và Thiết bị các trường

 
Trang   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136
   
   
     
       
    PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TX SÔNG CẦU
Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên   
    30 - LÊ THÀNH PHƯƠNG - F.XUÂN YÊN - TX SÔNG CẦU
Phòng Khảo thí và Công nghệ thông tin   
    0
leanpha@phuyen.edu.vn   
    pgddtsongcau.phuyen.edu.vn
057.3842048