CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐẾN VỚI WEBSITE PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THỊ XÃ SÔNG CẦU

  http://pgddtsongcau.phuyen.edu.vn - Lê Thành Phương - P.Xuân Yên - TX Sông Cầu - Tỉnh Phú Yên
 Thông Tin Chung
 
 Văn Bản Pháp Quy
 
 Thông Tin Ngành
 
 Tài Nguyên
 
  Lượt Truy Cập
505074
 
  Liên Kết
 
  Quảng cáo
 
THÔNG TIN CHÚ Ý NỘI BỘ
1 Báo cáo nhu cầu kinh phí GV Thể dục năm 2015

 
2 Sao y Thông báo số 156/TBSM-VT v/v phát hành sách mới

 
3 V/v hướng dẫn tổ chức thi Olympic tiếng Anh trên internet và "Tài năng tiếng Anh" dành cho HS phổ thông năm học 2014-2015

 
4 Thông báo Lịch kiểm tra công tác PCGDMN trẻ em 5 tuổi năm 2014

 
5 V/v báo cáo nhu cầu kinh phí GV chuyển trường, ghi thu, ghi chi học phí.

 
6 Sao y CV số 1359/UBND-VX v/v Tổ chức các hoạt động nhân Ngày "Quốc tế xóa bỏ bạo lực gia đình đối với phụ nữ"

 
7 Sao y CV số 528/SGDĐT-GDTrH v/v thống kê số lượng GV tiếng Anh đã đạt chuẩn theo Đề án NNQG 2020

 
8 Mời họp thi đua khối THCS

 
9 Giấy triệu tập Phó hiệu trưởng phụ trách chuyên môn tiểu học

 
10 Sao y Hướng dẫn số 107/HD-LĐLĐ v/v tổ chức ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

 
11 Sao y CV số 106/LĐLĐ v/v tiếp tục hưởng ứng tháng cao điểm "Vì người người nghèo" 2014

 
12 Sao y Kế hoạch số 102/LĐLĐ về triển khai Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng, Công ước của Liên Hợp quốc về chống tham nhũng trong CBCC-VC" năm 2014

 
13 Sao y Hướng dẫn số 100/HD-LĐLĐ v/v triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tuyên truyền trong CNVCLĐ đoàn viên công đoàn kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của chủ tịch Hồ Chí Minh

 
14 Kế hoạch triển khai Nghị quyết 04b/NQ-TLĐ ngày 15/7/2014 của Tổng LĐLĐVN về nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật ... trong tình hình mới

 
15 Kế hoạch tổ chức giải Bóng chuyền nam 20/11/2014

 
16 Kế hoạch kiểm tra tái công nhận xã, phường đạt chuẩn về PCGDTH ĐĐT mức độ 1 và PCGD THCS năm 2014

 
17 Sao y CV số 1354/UBND-KT của UBND thị xã v/v thường xuyên tổ chức các hoạt động vệ sinh bảo vệ môi trường

 
18 Giấy triệu tập giáo viên dạy Mỹ thuật cấp tiểu học

 
19 Sao y CV số 1048/SGDĐT-GDTiH v/v thực hiện đánh giá học sinh tiểu học theo Thông tư 30/2014

 
20 V/v thu hội phí Chữ thập đỏ năm 2014

 
Trang   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143
   
   
     
       
    PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TX SÔNG CẦU
Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên   
    30 - LÊ THÀNH PHƯƠNG - F.XUÂN YÊN - TX SÔNG CẦU
Phòng Khảo thí và Công nghệ thông tin   
    0
leanpha@phuyen.edu.vn   
    pgddtsongcau.phuyen.edu.vn
057.3842048