CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐẾN VỚI WEBSITE PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THỊ XÃ SÔNG CẦU

  http://pgddtsongcau.phuyen.edu.vn - Lê Thành Phương - P.Xuân Yên - TX Sông Cầu - Tỉnh Phú Yên
 Thông Tin Chung
 
 Văn Bản Pháp Quy
 
 Thông Tin Ngành
 
 Tài Nguyên
 
  Lượt Truy Cập
487845
 
  Liên Kết
 
  Quảng cáo
 
THÔNG TIN CHÚ Ý NỘI BỘ
1 V/v điều chỉnh kế hoạch kiểm tra HK2/2013-2014 THCS và thông báo triệu tập họp

 
2 Sao y CV số 142/TB-UBND

 
3 Kế hoạch tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

 
4 V/v tiếp tục hướng dẫn tích hợp nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong các môn học

 
5 Công văn 34/TP v/v chuyển tải đề cương xử lý vi phạm hành chính

 
6 Thông báo v/v treo cờ Tổ quốc và nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương (Mùng 10/3 âm lịch)

 
7 Kết quả thi Olympic Toán và Năng khiếu Tiếng Việt cấp thị xã năm học 2013-2014

 
8 V/v hoàn chỉnh Đề án vị trí việc làm và mẫu 1A

 
9 V/v Kế hoạch kiểm tra học kỳ 2 THCS năm học 2013-2014

 
10 V/v Tổ chức bồi dưỡng HSG tiểu học dự thi cấp tỉnh, năm học 2013-2014

 
11 Sao y CV số 174/SGDĐT-VP v/v Treo cờ Tổ quốc và nghỉ Lễ Giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch)

 
12 Sao y CV số 172/SGDĐT-HSSVPC v/v giới thiệu Bộ sách Biển đảo Việt Nam.

 
13 Sao y CV số 200/SNV-TCCC v/v xác định công chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập.

 
14 Sao y CV số 01/TB-THNN v/v thhong báo tổ chức đào tạo, bồi dưỡng và tổ chức kiểm tra lấy chứng chỉ Tin học, Ngoại ngữ

 
15 V/v góp ý dự thảo Quy chế luân chuyển, điều động và chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức.

 
16 V/v thực hiện công tác y tế trường học năm 2014

 
17 Kế hoạch triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2014

 
18 Qui định về chuẩn mực đạo đức của CBCC-VC ngành GD-ĐT thị xã Sông Cầu ...

 
19 Thông báo tổ chức Hội khỏe Phù Đổng thị xã Sông Cầu (giai đoạn 2) Năm học 2013-2014

 
20 Giấy triệu tập Ban trọng tài HKPĐ

 
Trang   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129
   
   
     
       
    PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TX SÔNG CẦU
Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên   
    30 - LÊ THÀNH PHƯƠNG - F.XUÂN YÊN - TX SÔNG CẦU
Phòng Khảo thí và Công nghệ thông tin   
    0
leanpha@phuyen.edu.vn   
    pgddtsongcau.phuyen.edu.vn
057.3842048