CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐẾN VỚI WEBSITE PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THỊ XÃ SÔNG CẦU

  http://pgddtsongcau.phuyen.edu.vn - Lê Thành Phương - P.Xuân Yên - TX Sông Cầu - Tỉnh Phú Yên
 Thông Tin Chung
 
 Văn Bản Pháp Quy
 
 Thông Tin Ngành
 
 Tài Nguyên
 
  Lượt Truy Cập
522172
 
  Liên Kết
 
  Quảng cáo
 
THÔNG TIN CHÚ Ý NỘI BỘ
1 Thông báo ý kiến kết luận của Lãnh đạo Phòng GDĐT tại Hội thảo chuyên đề phương pháp "Bàn tay nặn bột"

 
2 Kế hoạch tập huấn và tham gia giải TTHĐ tỉnh Phú Yên NH 2014-2015

 
3 Giấy triệu tập tập huấn môn bóng đá để tham gia thi đấu cấp tỉnh NH 2014-2015

 
4 Kế hoạch tổng kết 5 năm phong trào thi đua "Giỏi việc trường, đảm việc nhà" giai đoạn 2010-2015

 
5 Sao y Kế hoạch số 48/KH-UBND, ngày 17/3/2015 của UBND thị xã Sông Cầu về tổ chức các hoạt động hưởng ứng kỷ niệm Ngày nước thế giới 22/3

 
6 Sao y CV số 179/SGDĐT-VP, ngày 17/3/2015 của Sở GDĐT Phú Yên v/v đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 16/CT-UBND của UBND tỉnh ...

 
7 Giấy triệu tập dự tập huấn sử dụng chương trình VNEDU

 
8 V/v bổ sung biên chế tổ, tổ trưởng, tổ phó chuyên môn

 
9 Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2015

 
10 Sao y Hướng dẫn số 15/HD-TP, ngày 11/3/2015 của Phòng Tư pháp về cách thức tổng hợp và báo cáo kết quả lấy ý kiến góp ý dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi)

 
11 Giấy triệu tập GV,NV tham gia đội bóng đá Phòng GDĐT

 
12 Giấy triệu tập khám sức khỏe cho học sinh giải TTHĐ cấp tỉnh

 
13 Chuyên mục pháp luật

 
14 V/v huy động Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" năm 2015

 
15 Quyết định v/v thành lập Hội đồng coi thi giải toán qua internet cấp tỉnh HS khối 9 năm học 2014-2015

 
16 Giấy triệu tập GV-NV tham gia đội tuyển bóng đá Phòng GDĐT Sông Cầu

 
17 Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến CBCCVC ngành GDĐT về dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi)

 
18 V/v Tổ chức thi giải toán qua internet cấp tỉnh năm học 2014-2015

 
19 Quyết định v/v thành lập đội tuyển dự thi cuộc thi giải toán qua mạng internet cấp tỉnh NH 2014-2015

 
20 Về việc bổ sung hồ sơ chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo và nâng lương 6 tháng đầu năm 2015

 
Trang   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159
   
   
     
       
    PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TX SÔNG CẦU
Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên   
    30 - LÊ THÀNH PHƯƠNG - F.XUÂN YÊN - TX SÔNG CẦU
Phòng Khảo thí và Công nghệ thông tin   
    0
leanpha@phuyen.edu.vn   
    pgddtsongcau.phuyen.edu.vn
057.3842048