CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐẾN VỚI WEBSITE PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THỊ XÃ SÔNG CẦU

  http://pgddtsongcau.phuyen.edu.vn - Lê Thành Phương - P.Xuân Yên - TX Sông Cầu - Tỉnh Phú Yên
 Thông Tin Chung
 
 Văn Bản Pháp Quy
 
 Thông Tin Ngành
 
 Tài Nguyên
 
  Lượt Truy Cập
512496
 
  Liên Kết
 
  Quảng cáo
 
THÔNG TIN CHÚ Ý NỘI BỘ
1 V/v báo cáo thống kê số lượng đội ngũ viên chức năm 2014

 
2 V/v tổ chức cuộc thi Olympic tiếng Anh trên internet cấp thị xã NH 2014-2015

 
3 V/v nhận kinh phí công đoàn đợt 2/2014

 
4 Sao y Thông báo số 836/TB-UBND, ngày 16/12/2014 của UBND tỉnh Phú Yên v/v tổ chức bắn pháo hoa trong dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015

 
5 Mẫu thống kê học lực-hạnh kiểm học kỳ 1 năm học 2014-2015

 
6 Sao y CV số 448/SGDĐT-TTr v/v triệu tập giáo viên có chứng chỉ B2,C1 do Đại học Ngoại ngữ Huế cấp

 
7 Sao y CV số 616/SGDĐT-CTHSSVPC của Sở GDĐT Phú Yên v/việc hướng dẫn thi quý I Cuộc thi "Giao thông thông minh" trên internet năm học 2014-2015

 
8 Sao y Thông báo số 32/TB-VHTT ngày 25/12/2014 của Phòng VHTT thị xã v/v tổ chức đêm Thơ - Nhạc truyền thống thị xã lần thứ 24- Xuân Ất Mùi 2015

 
9 V/v treo cờ Tổ quốc và nghỉ Tết dương lịch năm 2015

 
10 Triệu tập tập huấn nhập số liệu thống kê điều chỉnh theo Thông tư 30/2014/TT-BGDĐT

 
11 Sao y CV số 678/TB-CCT v/v thông báo lịch kiểm kê biên lai, ấn chỉ thuế 6 tháng cuối năm 2014

 
12 V/v Tổ chức hội thảo môn Toán trực tuyến qua mạng giáo dục

 
13 Sao y CV số 114/BHXH v/v hướng dẫn cấp thẻ BHYT năm 2015

 
14 V/v thông báo giám sát chương trình MTQG giáo dục đào tạo năm 2014 và kế hoạch thực hiện năm 2015

 
15 V/v kê khai tài sản năm 2014

 
16 Sao y CV số 849/TB-UBND của UBND tỉnh Phú Yên v/v treo cờ Tổ quốc và nghỉ Tết Dương lịch 2015

 
17 V/v kiểm tra công tác KĐCLGD

 
18 Kế hoạch tổ chức cuộc thi "Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013"

 
19 Chuyên mục pháp luật

 
20 V/v báo cáo thống kê giữa năm học 2014-2015

 
Trang   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
   
   
     
       
    PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TX SÔNG CẦU
Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên   
    30 - LÊ THÀNH PHƯƠNG - F.XUÂN YÊN - TX SÔNG CẦU
Phòng Khảo thí và Công nghệ thông tin   
    0
leanpha@phuyen.edu.vn   
    pgddtsongcau.phuyen.edu.vn
057.3842048