CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐẾN VỚI WEBSITE PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THỊ XÃ SÔNG CẦU

  http://pgddtsongcau.phuyen.edu.vn - Lê Thành Phương - P.Xuân Yên - TX Sông Cầu - Tỉnh Phú Yên
 Thông Tin Chung
 
 Văn Bản Pháp Quy
 
 Thông Tin Ngành
 
 Tài Nguyên
 
  Lượt Truy Cập
491326
 
  Liên Kết
 
  Quảng cáo
 
THÔNG TIN CHÚ Ý NỘI BỘ
1 Giấy triệu tập

 
2 Kế hoạch triển khai công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2014 trên địa bàn nông thôn

 
3 V/v báo cáo thống kê tình hình thực hiện công tác PCGDMN cho trẻ em 5 tuổi, ...

 
4 Chuyên mục PL số 17

 
5 Chuyên mục PL số 16

 
6 V/v Hướng dẫn đánh giá xếp loại CBQL, GV, nhân viên

 
7 Hướng dẫn tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục hồ sơ bổ nhiệm kế toán trưởng, bố trí phụ trách kế toán.

 
8 Kết quả thi Viết chữ đẹp cấp thị xã NH 2013-2014

 
9 Kế hoạch thực hiện chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm năm 2014

 
10 V/v báo cáo thống kê cuối năm học 2013-2014

 
11 Sao y CV số 195/TB-UBND v/v tuyên truyền, treo cờ Tổ quốc ,... nhân dịp kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954-07/5/2014)

 
12 Quyết định v/v Thành lập Ban tổ chức và giám sát, kiểm tra HK2/2013-2014

 
13 Sao y CV số 179/TB-UBND v/v tuyên truyền, treo cờ Tổ quốc, ... trực bảo vệ và nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

 
14 Sao y CV số 521/CATX-ĐTTTXH về việc tăng cường các biện pháp phòng chống tội phạm trộm cắp tài sản

 
15 Sao y CV số 211/SGDĐT-VP về việc tổ chức Tuần lễ quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2014

 
16 Mẫu báo cáo y tế trường học

 
17 Sao y CV số 27/CV-LĐLĐ v/v vận động đóng góp xây dựng "Ngân hàng bò" TX Sông Cầu (bổ sung) năm 2014

 
18 Sao y CV số 49/LĐLĐ v/v Tuyên truyền Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam

 
19 Sao y CV số 44/KH-LĐLĐ tổ chức tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông trong CNVCLĐ năm 2014

 
20 Sao y CV số 43/LĐLĐ về việc triển khai các hoạt động của Công đoàn trong phòng, chống HIV/AIDS, ma túy ,...

 
Trang   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132
   
   
     
       
    PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TX SÔNG CẦU
Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên   
    30 - LÊ THÀNH PHƯƠNG - F.XUÂN YÊN - TX SÔNG CẦU
Phòng Khảo thí và Công nghệ thông tin   
    0
leanpha@phuyen.edu.vn   
    pgddtsongcau.phuyen.edu.vn
057.3842048