CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐẾN VỚI WEBSITE PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THỊ XÃ SÔNG CẦU

  http://pgddtsongcau.phuyen.edu.vn - Lê Thành Phương - P.Xuân Yên - TX Sông Cầu - Tỉnh Phú Yên
 Thông Tin Chung
 
 Văn Bản Pháp Quy
 
 Thông Tin Ngành
 
 Tài Nguyên
 
  Lượt Truy Cập
496676
 
  Liên Kết
 
  Quảng cáo
 
THÔNG TIN CHÚ Ý NỘI BỘ
1 Sao y CV số 1156/UBND về việc triển khai ký kết hợp đồng làm việc đối với viên chức

 
2 V/v tham gia tập huấn sử dụng thiết bị dạy học ngoại ngữ

 
3 V/v tham gia buổi nghiệm thu mẫu thiết bị dạy học ngoại ngữ

 
4 Kế hoạch liên ngành thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em giữa Phòng Lao động-TBXH và Phòng GDĐT giai đoạn 2014-2020

 
5 Kế hoạch hoạt động thanh tra, kiểm tra NH 2014-2015

 
6 Báo cáo tổng kết công tác Công đoàn năm học 2013-2014...

 
7 Chuyên mục pháp luật

 
8 V/v Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2014-2015

 
9 V/v triệu tập CB-GV tiếng Anh tham gia lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn thuộc Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020 tại Phú Yên

 
10 Giấy triệu tập họp Phó hiệu trưởng phụ trách chuyên môn THCS

 
11 V/v Thống kê số liệu CBQL,GV,NV năm học 2014-2015

 
12 V/v nhắc nhở các trường nộp báo cáo trễ và không nộp báo cáo định kỳ tháng 9/2014

 
13 Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục mầm non NH 2014-2015

 
14 Lịch công tác trọng tâm giáo dục Mầm non năm học 2014-2015

 
15 Giấy mời dự Hội nghị tổng kết công tác Công đoàn năm học 2013-2014

 
16 V/v chuẩn bị trong hội nghị tổng kết công tác Công đoàn NH 2013-2014

 
17 Sao y CV số 901/SGDĐT-GDTrH v/v bồi dưỡng, khảo sát GV tiếng Anh cấp THCS và THPT theo Đề án NNQG 2020 từ năm học 2014-2015

 
18 Sao y CV số 469/SGDĐT-VP v/v không sử dụng biểu tượng, sản phẩm, linh vật không phù hợp với thuần phong mỹ tục Việt Nam

 
19 Chuyên mục pháp luật

 
20 Giấy triệu tập họp Hiệu trưởng các trường Mầm non

 
Trang   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136
   
   
     
       
    PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TX SÔNG CẦU
Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên   
    30 - LÊ THÀNH PHƯƠNG - F.XUÂN YÊN - TX SÔNG CẦU
Phòng Khảo thí và Công nghệ thông tin   
    0
leanpha@phuyen.edu.vn   
    pgddtsongcau.phuyen.edu.vn
057.3842048