CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐẾN VỚI WEBSITE PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THỊ XÃ SÔNG CẦU

  http://pgddtsongcau.phuyen.edu.vn - Lê Thành Phương - P.Xuân Yên - TX Sông Cầu - Tỉnh Phú Yên
 Thông Tin Chung
 
 Văn Bản Pháp Quy
 
 Thông Tin Ngành
 
 Tài Nguyên
 
  Lượt Truy Cập
491373
 
  Liên Kết
 
  Quảng cáo
 
THÔNG TIN CHÚ Ý NỘI BỘ
1 Sao y CV số 1040/SGDĐT-GDTrH v/v hướng dẫn thiết lập, quản lý các loại hồ sơ chuyên môn trong trường Trung học

 
2 Giấy triệu tập

 
3 Sao y CV số 1326/UBND-VX, ngày 28/10/2014 v/v tăng cường phòng, chống các bệnh dịch mùa đông-xuân

 
4 Kế hoạch liên tịch v/v triển khai hoạt động giáo dục nghề phổ thông NH 2014-2015

 
5 Giấy triệu tập họp Hiệu trưởng

 
6 Chuyên mục pháp luật số 42

 
7 Chuyên mục pháp luật số 41

 
8 Giấy mời họp

 
9 V/v Tạm dừng tổ chức việc dạy thêm, học thêm

 
10 V/v Phát động phong trào thi đua năm học 2014-2015

 
11 Mẫu đăng ký cuộc thi KHKT năm học 2014-2015

 
12 Sao y CV số 1248/UBND-VX v/v tham mưu báo cáo đánh giá tình hình triển khai thực hiện Nghị định số 49/2010/NĐ-CP của Chính phủ

 
13 V/v Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ khảo thí và kiểm định CLGD năm học 2014-2015

 
14 Giấy triệu tập GV chuyên trách phổ cập

 
15 V/v nhập dữ liệu phần mềm SMAS 3.0 năm học 2014-2015

 
16 Quyết định v/v thành lập đoàn kiểm tra Thư viện trường TH Lê Thành Phương

 
17 Giấy triệu tập

 
18 V/v báo cáo kết quả xây dựng cơ quan, đơn vị trường học đạt chuẩn văn hóa năm 2014

 
19 Sao y CV số 57/BATGT v/v tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên đường thủy

 
20 Sao y CV số 1002/SGDĐT-VP v/v đẩy mạnh công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; tuyên truyền công tác PCCN và tăng cường thực hiện Nghị định 36/2009/NĐ-CP

 
Trang   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132
   
   
     
       
    PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TX SÔNG CẦU
Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên   
    30 - LÊ THÀNH PHƯƠNG - F.XUÂN YÊN - TX SÔNG CẦU
Phòng Khảo thí và Công nghệ thông tin   
    0
leanpha@phuyen.edu.vn   
    pgddtsongcau.phuyen.edu.vn
057.3842048