CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐẾN VỚI WEBSITE PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THỊ XÃ SÔNG CẦU

  http://pgddtsongcau.phuyen.edu.vn - Lê Thành Phương - P.Xuân Yên - TX Sông Cầu - Tỉnh Phú Yên
 Thông Tin Chung
 
 Văn Bản Pháp Quy
 
 Thông Tin Ngành
 
 Tài Nguyên
 
  Lượt Truy Cập
494077
 
  Liên Kết
 
  Quảng cáo
 
THÔNG TIN CHÚ Ý NỘI BỘ
1 V/v khắc phục những tồn tại, hạn chế qua kiểm tra tình hình mua sắm, quản lý và sử dụng tài sản công

 
2 Giấy triệu tập Tập huấn tổ chức, quản lý các hoạt động chuyên môn THCS

 
3 Giấy triệu tập Tập huấn về chuyên đề biển, đảo

 
4 Sao y CV số 1136/KL-SGDĐT về Kết luận thanh tra chuyên ngành Phòng GDĐT thị xã Sông Cầu

 
5 Thông báo lịch thi IOE cấp trường!

 
6 CV 5584/BGDĐT-KHTC ngày 23/8/2011 v/v tiếp tục chấn chỉnh tình trạng lạm thu trong các cơ sở giáo dục

 
7 Sao y CV số 559/SGDĐT-CTHSSVPV v/v triển khai Quyết định số 33/2014/QĐ-UBND về quản lý điểm truy cập Internet và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điển tử công cộng

 
8 Bản tin pháp luật

 
9 Giấy triệu tập báo cáo viên tập huấn công tác chủ nhiệm lớp cấp tiểu học

 
10 V/v : Tổ chức tập huấn công tác chủ nhiệm lớp cấp Tiểu học

 
11 Sao y CV số 1123/SGDĐT-GDTiH v/v đánh giá định kỳ và báo cáo cuối kỳ I của giáo dục tiểu học năm học 2014-2015

 
12 Giấy triệu tập tập huấn công tác tự đánh giá trường mầm non

 
13 V/v dời thời gian tổ chức kỳ thi chọn HSG lớp 9 THCS cấp thị xã các môn văn hóa năm học 2014-2015

 
14 Chuyên mục pháp luật

 
15 Giấy triệu tập (tt)

 
16 Giấy triệu tập họp tổng kết đợt kiểm tra công tác phổ cập

 
17 Giấy triệu tập

 
18 Thông báo kết luận của đ/c Lê Văn Long -PTP PGDĐT- tại Hội nghị giao ban Hiệu trưởng các cấp học ngày 04/11/2014

 
19 Thư của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên gửi ngành GDĐT nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

 
20 Thông báo v/v rà soát cơ sở vật chất trường, lớp học

 
Trang   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135
   
   
     
       
    PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TX SÔNG CẦU
Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên   
    30 - LÊ THÀNH PHƯƠNG - F.XUÂN YÊN - TX SÔNG CẦU
Phòng Khảo thí và Công nghệ thông tin   
    0
leanpha@phuyen.edu.vn   
    pgddtsongcau.phuyen.edu.vn
057.3842048