CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐẾN VỚI WEBSITE PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THỊ XÃ SÔNG CẦU

  http://pgddtsongcau.phuyen.edu.vn - Lê Thành Phương - P.Xuân Yên - TX Sông Cầu - Tỉnh Phú Yên
 Thông Tin Chung
 
 Văn Bản Pháp Quy
 
 Thông Tin Ngành
 
 Tài Nguyên
 
  Lượt Truy Cập
476704
 
  Liên Kết
 
  Quảng cáo
 
THÔNG TIN CHÚ Ý NỘI BỘ
1 Giấy mời họp giao ban

 
2 V/v Thông báo hoán đổi giám thị I coi kiểm tra HK2 lớp 9 năm học 2013-2014

 
3 V/v bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý tài chính,tài sản trong giáo dục khóa II năm 2014

 
4 V/v báo cáo công tác khuyến học 6 tháng đầu năm 2014

 
5 V/v báo cáo tài sản toàn ngành

 
6 Sao y CV số 354/UBND-NC v/v tiếp tục thực hiện công tác vận động toàn dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ năm 2014

 
7 Mẫu lập danh sách HS xét công nhận TN-THCS năm học 2013-2014.

 
8 Chuyên mục pháp luật

 
9 Giấy triệu tập dự Tổng kết Hội thi Olympic Toán tuổi thơ ...

 
10 V/v triệu tập GV tham gia Hội đồng thi cấp giấy chứng nhận nghề phổ thông khóa thi ngày 04/5/2014

 
11 V/v điều chỉnh thời gian kiểm tra học kỳ 2 năm học 2013-2014

 
12 Sao y CV số 192/SGDĐT-VP v/v hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam

 
13 Sao y CV số 191/SGDĐT-VP v/v phòng chống tội phạm trộm cắp tài sản trong trường học

 
14 Danh sách học sinh đạt giải cuộc thi giải Toán qua internet cấp thị xã NH 2013-2014

 
15 V/v phát hành hồ sơ tuyển sinh Thạc sỹ quản lý

 
16 V/v Tổ chức học Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam

 
17 Danh sách các đơn vị vi phạm chế độ trích nộp BHXH

 
18 Giấy triệu tập

 
19 Thông báo lịch phổ biến, tuyên truyền Hiến pháp nước CHXHCNVN (Mới)

 
20 Thông báo Tham gia Liên hoan Chiến sĩ nhỏ Điện Biên tỉnh Phú Yên lần II-Năm 2014

 
Trang   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121
   
   
     
       
    PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TX SÔNG CẦU
Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên   
    LÊ THÀNH PHƯƠNG - F.XUÂN YÊN - TX SÔNG CẦU
Phòng Khảo thí và Công nghệ thông tin   
    0
leanpha@phuyen.edu.vn   
    pgddtsongcau@phuyen.edu.vn
057.3842048