CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐẾN VỚI WEBSITE PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THỊ XÃ SÔNG CẦU

  http://pgddtsongcau.phuyen.edu.vn - Lê Thành Phương - P.Xuân Yên - TX Sông Cầu - Tỉnh Phú Yên
 Thông Tin Chung
 
 Văn Bản Pháp Quy
 
 Thông Tin Ngành
 
 Tài Nguyên
 
  Lượt Truy Cập
490546
 
  Liên Kết
 
  Quảng cáo
 
THÔNG TIN CHÚ Ý NỘI BỘ
1 V/v Tập huấn nâng cấp và cài đặt mới phần mềm kế toán HCSN MISA

 
2 Sao y CV số 1248/UBND-VX v/v tham mưu báo cáo đánh giá tình hình triển khai thực hiện Nghị định số 49/2010/NĐ-CP của Chính phủ

 
3 V/v Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ khảo thí và kiểm định CLGD năm học 2014-2015

 
4 Giấy triệu tập GV chuyên trách phổ cập

 
5 V/v nhập dữ liệu phần mềm SMAS 3.0 năm học 2014-2015

 
6 Quyết định v/v thành lập đoàn kiểm tra Thư viện trường TH Lê Thành Phương

 
7 Giấy triệu tập

 
8 V/v báo cáo kết quả xây dựng cơ quan, đơn vị trường học đạt chuẩn văn hóa năm 2014

 
9 Sao y CV số 57/BATGT v/v tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên đường thủy

 
10 Sao y CV số 1002/SGDĐT-VP v/v đẩy mạnh công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; tuyên truyền công tác PCCN và tăng cường thực hiện Nghị định 36/2009/NĐ-CP

 
11 Sao y CV số 1275/UBND-VX v/v tăng cường công tác phòng, chống bệnh do vi rút Ebola và bệnh sốt rét

 
12 CV 1250/UBND-VX của UBND thị xã Sông Cầu

 
13 Sao y Kế hoạch số 989/KH-SGDĐT về kế hoạch tổ chức thực hiện "Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" trong ngành Giáo dục

 
14 Sao y CV số 984/SGDĐT-CTHSSVPC về hướng dẫn kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của chủ tịch Hồ Chí Minh

 
15 Sao y CV số 501/SGDĐT-VP v/v tăng cường phòng, chống dịch bệnh mùa đông-xuân

 
16 V/v thay đổi chỉ tiêu tham gia BHYT các trường

 
17 Chuyên mục pháp luật

 
18 V/v xét chọn học sinh nhận họcbổng "Olympia dành cho HS THCS"

 
19 V/v chuyển đổi vị trí công tác đối với viên chức theo Nghị định 158/2007/NĐ-CP

 
20 V/v Báo cáo các khoản thu đầu năm học 2014-2015

 
Trang   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132
   
   
     
       
    PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TX SÔNG CẦU
Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên   
    30 - LÊ THÀNH PHƯƠNG - F.XUÂN YÊN - TX SÔNG CẦU
Phòng Khảo thí và Công nghệ thông tin   
    0
leanpha@phuyen.edu.vn   
    pgddtsongcau.phuyen.edu.vn
057.3842048