CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐẾN VỚI WEBSITE PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THỊ XÃ SÔNG CẦU

  http://pgddtsongcau.phuyen.edu.vn - Lê Thành Phương - P.Xuân Yên - TX Sông Cầu - Tỉnh Phú Yên
 Thông Tin Chung
 
 Văn Bản Pháp Quy
 
 Thông Tin Ngành
 
 Tài Nguyên
 
  Lượt Truy Cập
475567
 
  Liên Kết
 
  Quảng cáo
 
THÔNG TIN CHÚ Ý NỘI BỘ
1 V/v triệu tập GV tham gia Hội đồng thi cấp giấy chứng nhận nghề phổ thông khóa thi ngày 04/5/2014

 
2 V/v điều chỉnh thời gian kiểm tra học kỳ 2 năm học 2013-2014

 
3 Sao y CV số 192/SGDĐT-VP v/v hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam

 
4 Sao y CV số 191/SGDĐT-VP v/v phòng chống tội phạm trộm cắp tài sản trong trường học

 
5 Danh sách học sinh đạt giải cuộc thi giải Toán qua internet cấp thị xã NH 2013-2014

 
6 V/v phát hành hồ sơ tuyển sinh Thạc sỹ quản lý

 
7 V/v Tổ chức học Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam

 
8 Danh sách các đơn vị vi phạm chế độ trích nộp BHXH

 
9 Giấy triệu tập

 
10 Thông báo lịch phổ biến, tuyên truyền Hiến pháp nước CHXHCNVN (Mới)

 
11 Thông báo Tham gia Liên hoan Chiến sĩ nhỏ Điện Biên tỉnh Phú Yên lần II-Năm 2014

 
12 V/v Hướng dẫn kiểm tra học kỳ 2 và báo cáo cuối năm học 2013-2014

 
13 Chuyên mục pháp luật số 14

 
14 Thông báo thời gian kiểm tra công tác quản lý trường học, chỉ đạo chuyên môn các trường

 
15 Thông báo kết quả thi giải toán qua Internet cấp thị xã năm học 2013-2014( cấp THCS).

 
16 Thông báo kết quả thi giải toán qua Internet cấp thị xã cấp Tiểu học năm học 2013-2014.

 
17 Giấy triệu tập tham gia Hội trại

 
18 Thông báo làm bổ sung báo cáo tài chính NSNN năm 2013.

 
19 Sao y CV số 320/UBND-VX về việc triển khai thực hiện "Tháng hành động vì chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm" năm 2014

 
20 Sao y CV số 185/SGDĐT-VP v/v treo cờ Tổ quốc và nghỉ Lễ 30/4 và 01/5 năm 2014

 
Trang   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121
   
   
     
       
    PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TX SÔNG CẦU
Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên   
    LÊ THÀNH PHƯƠNG - F.XUÂN YÊN - TX SÔNG CẦU
Phòng Khảo thí và Công nghệ thông tin   
    0
leanpha@phuyen.edu.vn   
    pgddtsongcau@phuyen.edu.vn
057.3842048