CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐẾN VỚI WEBSITE PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THỊ XÃ SÔNG CẦU

  http://pgddtsongcau.phuyen.edu.vn - Lê Thành Phương - P.Xuân Yên - TX Sông Cầu - Tỉnh Phú Yên
 Thông Tin Chung
 
 Văn Bản Pháp Quy
 
 Thông Tin Ngành
 
 Tài Nguyên
 
  Lượt Truy Cập
519607
 
  Liên Kết
 
  Quảng cáo
 
THÔNG TIN CHÚ Ý NỘI BỘ
1 V/v báo cáo số liệu nữ 2 giỏi trong 5 năm 2010-2014

 
2 Sao y CV 612/TB-BCĐ v/v tăng cường công tác phòng, chống tội phạm trộm cắp két sắt

 
3 Sao y CV số 613/BC-CATX về báo cáo kết quả kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy các trường học

 
4 Quyết định v/v phân bổ kinh phí cài đặt phần mềm giáo án điện tử và ngân hàng đề thi

 
5 Sao y CV số 84/TBTS-PĐP v/v tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2015-2016 của Trường THPT Phan Đình Phùng

 
6 Sao y CV số 168/GDTX-ĐT của Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh Phú Yên về thông báo tuyển sinh

 
7 Hướng dẫn tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2015-2016

 
8 V/v chi trả chế độ 116/CP

 
9 Sao y Quyết định số 12/2015/QĐ-UBND ngày 15/4/2015 của UBND tỉnh Phú Yên v/v sửa đổi, bổ sung Quyết định số 08/2014/QĐ-UBND

 
10 Sao y Thông báo số 30/TB-TCKH v/v thông báo lịch xét duyệt quyết toán năm 2015

 
11 Danh sách các trường đã và chưa nộp quỹ "Vì người ngheo" năm 2015 (UBMTTQVN thị xã gửi)

 
12 V/v báo cáo số liệu Nữ 2 giỏi trong 5 năm, giai đoạn 2010-2014

 
13 Danh mục giá ấn phẩm trong nhà trường cấp tiểu học

 
14 V/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 05/CT-UBND, ngày 27/4/2015 của UBND tỉnh Phú Yên (UBND thị xã gửi)

 
15 Kế hoạch tổ chức Lễ phát động hưởng ứng "Tháng hành động vì trẻ em" năm 2015

 
16 Thông báo (lần 2)

 
17 Giấy triệu tập tập huấn NS-VSMT

 
18 Hướng dẫn báo cáo tổng kết năm học 2014-2015

 
19 Kế hoạch triển khai việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2015

 
20 Sao y Kế hoạch số 130/KH-LVC, ngày 18/5/2015 của Trường THPT Lương Văn Chánh v/v tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2015-2016

 
Trang   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157
   
   
     
       
    PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TX SÔNG CẦU
Sở Giáo dục và Đào tạo Phú Yên   
    30 - LÊ THÀNH PHƯƠNG - F.XUÂN YÊN - TX SÔNG CẦU
Phòng Khảo thí và Công nghệ thông tin   
    0
leanpha@phuyen.edu.vn   
    pgddtsongcau.phuyen.edu.vn
057.3842048