NGÂN HÀNG ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI CÁC CẤP

Đề thi chọn HSG lớp 9 cấp tỉnh- Năm 2008-2009-Môn Hóa  [ 15.04.2009 ]
Đề thi chọn HSG lớp 9 cấp tỉnh- Năm 2008-2009-Môn Vật Lí  [ 14.04.2009 ]
Đề thi Chọn HSG cấp tỉnh - Thí nghiệm thực hành - Môn Hóa học lớp 12 (Đề Lý thuyết)- Năm học 2008-2009  [ 24.03.2009 ]
Đề thi Chọn HSG cấp tỉnh - Thí nghiệm thực hành - Môn Hóa học lớp 9 THCS (Đề Lý thuyết)- Năm học 2008-2009  [ 24.03.2009 ]
Đề thi Chọn HSG cấp tỉnh - Thí nghiệm thực hành - Môn Vật lí lớp 12 THPT- Năm học 2008-2009  [ 13.03.2009 ]
Đề thi Chọn HSG cấp tỉnh - Thí nghiệm thực hành - Môn Vật lí lớp 9 THCS- Năm học 2008-2009  [ 13.03.2009 ]
Đề thi Chọn HSG cấp tỉnh - Thí nghiệm thực hành - Môn Sinh học lớp 12 THPT- Năm học 2008-2009  [ 13.03.2009 ]
Đề thi Chọn HSG cấp tỉnh - Thí nghiệm thực hành - Môn Sinh học lớp 9 THCS - Năm học 2008-2009  [ 13.03.2009 ]
Đề thi Chọn HSG cấp tỉnh - Thí nghiệm thực hành - Môn Hóa học lớp 12 THPT - Năm học 2008-2009  [ 13.03.2009 ]
Đề thi Chọn HSG cấp tỉnh - Thí nghiệm thực hành - Môn Hóa học lớp 9 THCS - Năm học 2008-2009  [ 13.03.2009 ]
Đề thi toán từ năm 1962-->2005  [ 18.02.2009 ]
Đề thi HSG máy tính cầm tay CASIO cấp tỉnh năm 2008-2009 - Môn Toán lớp 9-THCS  [ 09.03.2009 ]
Đề thi HSG máy tính cầm tay CASIO cấp tỉnh năm 2008-2009 - Môn Vật lý - THPT  [ 12.02.2009 ]
Đề thi HSG máy tính cầm tay CASIO cấp tỉnh năm 2008-2009 - Môn Sinh - THPT  [ 12.02.2009 ]
Đề thi HSG máy tính cầm tay CASIO cấp tỉnh năm 2008-2009 - Môn Hóa - THPT  [ 11.02.2009 ]
Đề Thi HSG Cấp Tỉnh Giải toán trên máy tính Cầm tay - Casio - Môn Toán BT THPT - Năm 2008-2009  [ 10.02.2009 ]
Đề Thi HSG Cấp Tỉnh Giải toán trên máy tính Cầm tay - Casio - Môn Toán THPT - Năm 2008-2009  [ 10.02.2009 ]
Đề thi Giải toán trên máy tính bỏ túi Toán 11 (Tham khảo)  [ 16.01.2009 ]
Đề thi Giải toán trên máy tính cầm tay Casio (Tham khảo)  [ 16.01.2009 ]
Đề thi HSG QG - Môn Toán - năm 2008  [ 13.01.2009 ]
Trang   1 2 3
 
 Ngân hàng đề thi
 Đề thi trắc nghiệm
 Quảng cáo
 
 

Bản quyền Sở giáo dục và Đào tạo Phú Yên
56 Lê Duẩn- Phường 7- Tp Tuy Hòa- Phu Yen
Tel :057.3842056 Fax : 057.3842045 Email: vanphong.SoPhuYen.edu.vn