Chào mừng quý khách đến với trang thông tin điện tử của ngành giáo dục thị xã Sông Cầu
THÔNG TIN MỚI CẬP NHẬT
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
  THÔNG TIN LIÊN KẾT
THÔNG KÊ TRUY CẬP
0001275542
 Hôm nay :   1359       
 Hôm qua :    1064       
 Tất cả:   1275542       
  CƠ CẤU TỔ CHỨC::  ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC
 
I. KHỐI HỌC MẦM MON
 
 1-Tên đơn vị:  Mầm non Xuân Đài Mã PMIS: 54557315
 Địa chỉ:   Phường Xuân Đài
 Điện thoại:   3692205
 Thư điện tử:   mnxuandai.songcau@phuyen.edu.vn  
 Website:  
 SMAS:  
Xem chi tiết
 2-Tên đơn vị:  Mầm non Xuân Thành Mã PMIS: 54557314
 Địa chỉ:   Phường Xuân Thành
 Điện thoại:   3692919
 Thư điện tử:   mnxuanthanh.songcau@phuyen.edu.vn  
 Website:  
 SMAS:  
Xem chi tiết
 3-Tên đơn vị:  Mầm non Xuân Phú Mã PMIS: 54557312
 Địa chỉ:   Phường Xuân Phú
 Điện thoại:   0573876780
 Thư điện tử:   mnxuanphu.songcau@phuyen.edu.vn  
 Website:  
 SMAS:  
Xem chi tiết
 4-Tên đơn vị:  Mầm non Xuân Yên Mã PMIS: 54557307
 Địa chỉ:   Phường Xuân Yên
 Điện thoại:   0573692868
 Thư điện tử:   mnxuanyen.songcau@phuyen.edu.vn  
 Website:  
 SMAS:  
Xem chi tiết
 5-Tên đơn vị:  Mầm non Xuân Thọ 1 Mã PMIS: 54557308
 Địa chỉ:   54557308
 Điện thoại:   0573876787
 Thư điện tử:   mnxuantho1.songcau@phuyen.edu.vn  
 Website:  
 SMAS:  
Xem chi tiết
 6-Tên đơn vị:  Mầm non Xuân Thọ 2 Mã PMIS: 54557309
 Địa chỉ:   Xã Xuân Thọ 2
 Điện thoại:   0573876788
 Thư điện tử:   mnxuantho2.songcau@phuyen.edu.vn  
 Website:  
 SMAS:  
Xem chi tiết
 7-Tên đơn vị:  Mầm non Bông Sen Mã PMIS: 54557311
 Địa chỉ:   Phường Xuân Phú
 Điện thoại:   573875258
 Thư điện tử:   mnbongsen.songcau@phuyen.edu.vn  
 Website:  
 SMAS:  
Xem chi tiết
 8-Tên đơn vị:  Mầm non Xuân Lâm Mã PMIS: 54557313
 Địa chỉ:   Xã Xuân Lâm
 Điện thoại:   3690375
 Thư điện tử:   mnxuanlam.songcau@phuyen.edu.vn  
 Website:  
 SMAS:  
Xem chi tiết
 9-Tên đơn vị:  Mầm non Xuân Thịnh Mã PMIS: 54557310
 Địa chỉ:   Xã Xuân Thịnh
 Điện thoại:   0573722008
 Thư điện tử:   mnxuanthinh.songcau@phuyen.edu.vn  
 Website:  
 SMAS:  
Xem chi tiết
 10-Tên đơn vị:  Mầm non Xuân Phương Mã PMIS: 54557306
 Địa chỉ:   Xã Xuân Phương
 Điện thoại:   0573876786
 Thư điện tử:   mnxuanphuong.songcau@phuyen.edu.vn  
 Website:  
 SMAS:  
Xem chi tiết
 11-Tên đơn vị:  Mầm non Xuân Cảnh Mã PMIS: 54557305
 Địa chỉ:   Hòa Mỹ, Xuân Cảnh
 Điện thoại:   0573722129
 Thư điện tử:   mnxuancanh.songcau@phuyen.edu.vn  
 Website:  
 SMAS:  
Xem chi tiết
 12-Tên đơn vị:  Mầm non Xuân Hòa Mã PMIS: 54557304
 Địa chỉ:   Xuân Hòa, Sông Cầu, Phú Yên
 Điện thoại:   0573721368
 Thư điện tử:   mnxuanhoa.songcau@phuyen.edu.vn  
 Website:  
 SMAS:  
Xem chi tiết
 13-Tên đơn vị:  Mầm non Xuân Bình Mã PMIS: 54557303
 Địa chỉ:   Xã Xuân Bình
 Điện thoại:   0573699039
 Thư điện tử:   mnxuanbinh.songcau@phuyen.edu.vn  
 Website:  
 SMAS:  
Xem chi tiết
 14-Tên đơn vị:  Mầm non Xuân Hải Mã PMIS: 54557301
 Địa chỉ:   Xã Xuân Hải
 Điện thoại:   3692707
 Thư điện tử:   mnxuanhai.songcau@phuyen.edu.vn  
 Website:  
 SMAS:  
Xem chi tiết
 15-Tên đơn vị:  Mầm non Xuân Lộc Mã PMIS: 54557302
 Địa chỉ:   Xã Xuân Lộc
 Điện thoại:   0573711969
 Thư điện tử:   mnxuanloc.songcau@phuyen.edu.vn  
 Website:  
 SMAS:  
Xem chi tiết
 16-Tên đơn vị:  Mầm non Tư thục Hoa Mai Mã PMIS: 54557317
 Địa chỉ:   Xã Xuân Lộc
 Điện thoại:   3699309
 Thư điện tử:   mntthoamai.songcau@phuyen.edu.vn  
 Website:  
 SMAS:  
Xem chi tiết
 17-Tên đơn vị:  Mầm non Tư thục Tuổi thơ Mã PMIS: 54557316
 Địa chỉ:   Xã Xuân Hải
 Điện thoại:   01236907645
 Thư điện tử:   mntttuoitho.songcau@phuyen.edu.vn  
 Website:  
 SMAS:  
Xem chi tiết
   
II. KHỐI HỌC TIỂU HỌC
 
 1-Tên đơn vị:  Tiểu học Xuân Lộc 1 Mã PMIS: 54557414
 Địa chỉ:   Xã Xuân Lộc
 Điện thoại:   3711328
 Thư điện tử:   c1.xuanloc1@phuyen.edu.vn  
 Website:  
 SMAS:  
Xem chi tiết
 2-Tên đơn vị:  Tiểu học Xuân Lộc 2 Mã PMIS: 54557415
 Địa chỉ:   Xã Xuân Lộc
 Điện thoại:   0573711395
 Thư điện tử:   c1.xuanloc2@phuyen.edu.vn  
 Website:  
 SMAS:  
Xem chi tiết
 3-Tên đơn vị:  Tiểu học Xuân Lộc 3 Mã PMIS: 54557416
 Địa chỉ:   Xã Xuân Lộc
 Điện thoại:   3711232
 Thư điện tử:   c1.xuanloc3@phuyen.edu.vn  
 Website:  
 SMAS:  
Xem chi tiết
 4-Tên đơn vị:  Tiểu học Xuân Hòa Mã PMIS: 54557413
 Địa chỉ:   xã xuân Hòa
 Điện thoại:   3721055
 Thư điện tử:   c1.xuanhoa@phuyen.edu.vn  
 Website:  
 SMAS:  
Xem chi tiết
 5-Tên đơn vị:  Tiểu học số 1 Xuân Hải Mã PMIS: 54557412
 Địa chỉ:   Xã Xuân Hải
 Điện thoại:   3720514
 Thư điện tử:   c1.so1xuanhai@phuyen.edu.vn  
 Website:  
 SMAS:  
Xem chi tiết
 6-Tên đơn vị:  Tiểu học Xuân Cảnh Mã PMIS: 54557411
 Địa chỉ:   xã Xuân Cảnh
 Điện thoại:   2214045
 Thư điện tử:   c1.xuancanh@phuyen.edu.vn  
 Website:  
 SMAS:  
Xem chi tiết
 7-Tên đơn vị:  Tiểu học Kim Đồng Mã PMIS: 54557409
 Địa chỉ:   Khu phố Dân Phước, phường Xuân Thành
 Điện thoại:   3875690
 Thư điện tử:   c1.kimdong@phuyen.edu.vn  
 Website:  
 SMAS:  
Xem chi tiết
 8-Tên đơn vị:  Tiểu học Sông Cầu Mã PMIS: 54557408
 Địa chỉ:   Phường Xuân Phú
 Điện thoại:   0573875213
 Thư điện tử:   c1.songcau@phuyen.edu.vn  
 Website:  
 SMAS:  
Xem chi tiết
 9-Tên đơn vị:  Tiểu học Xuân Lâm Mã PMIS: 54557406
 Địa chỉ:   Xã Xuân Lâm
 Điện thoại:   0573690185
 Thư điện tử:   c1.xuanlam@phuyen.edu.vn  
 Website:  
 SMAS:  
Xem chi tiết
 10-Tên đơn vị:  Tiểu học Xuân Thịnh Mã PMIS: 54557405
 Địa chỉ:   Xã Xuân Thịnh
 Điện thoại:   0572213202
 Thư điện tử:   c1.xuanthinh@phuyen.edu.vn  
 Website:  
 SMAS:  
Xem chi tiết
 11-Tên đơn vị:  Tiểu học Âu Cơ Mã PMIS: 54557421
 Địa chỉ:   Phường Xuân Đài
 Điện thoại:   0573743236
 Thư điện tử:   c1.auco@phuyen.edu.vn  
 Website:  
 SMAS:  
Xem chi tiết
 12-Tên đơn vị:  Tiểu học Lạc Long Quân Mã PMIS: 54557420
 Địa chỉ:   Phường Xuân Đài
 Điện thoại:   0984500181
 Thư điện tử:   c1.laclongquansongcau@phuyen.edu.vn  
 Website:  
 SMAS:  
Xem chi tiết
 13-Tên đơn vị:  Tiểu học Xuân Thành Mã PMIS: 54557419
 Địa chỉ:   Phường Xuân Thành
 Điện thoại:   0573728444
 Thư điện tử:   c1.xuanthanh@phuyen.edu.vn  
 Website:  
 SMAS:  
Xem chi tiết
 14-Tên đơn vị:  Tiểu học số 2 Xuân Hải Mã PMIS: 54557418
 Địa chỉ:   Xã Xuân Hải
 Điện thoại:   0573720208
 Thư điện tử:   c1.so2xuanhai@phuyen.edu.vn  
 Website:  
 SMAS:  
Xem chi tiết
 15-Tên đơn vị:  Tiểu học Xuân Phương Mã PMIS: 54557417
 Địa chỉ:   Xã Xuân Phương
 Điện thoại:   0573728016
 Thư điện tử:   c1.xuanphuong@phuyen.edu.vn  
 Website:  
 SMAS:  
Xem chi tiết
 16-Tên đơn vị:  Tiểu học số 1 Xuân Bình Mã PMIS: 54557401
 Địa chỉ:   Xã Xuân Bình
 Điện thoại:   0573699101
 Thư điện tử:   c1.so1xuanbinh@phuyen.edu.vn  
 Website:  
 SMAS:  
Xem chi tiết
 17-Tên đơn vị:  Tiểu học số 2 Xuân Bình Mã PMIS: 54557402
 Địa chỉ:   Xã Xuân Bình
 Điện thoại:   3699212
 Thư điện tử:   c1.so2xuanbinh@phuyen.edu.vn  
 Website:  
 SMAS:  
Xem chi tiết
 18-Tên đơn vị:  Tiểu học Xuân Thọ 1 Mã PMIS: 54557403
 Địa chỉ:   Xã Xuân Thọ 1
 Điện thoại:   0573875338
 Thư điện tử:   c1.xuantho1@phuyen.edu.vn  
 Website:  
 SMAS:  
Xem chi tiết
 19-Tên đơn vị:  Tiểu học Xuân Thọ 2 Mã PMIS: 54557404
 Địa chỉ:   Xã Xuân Thọ 2
 Điện thoại:   0573509131
 Thư điện tử:   c1.xuantho2@phuyen.edu.vn  
 Website:  
 SMAS:  
Xem chi tiết
   
III. KHỐI HỌC TRUNG HỌC CƠ SỞ
 
 1-Tên đơn vị:  THCS Mạc Đĩnh Chi Mã PMIS: 54557502
 Địa chỉ:   Xã Xuân Phương
 Điện thoại:   0573876326
 Thư điện tử:   c2.macdinhchi@phuyen.edu.vn  
 Website:  
 SMAS:  
Xem chi tiết
 2-Tên đơn vị:  THCS Nguyễn Hồng Sơn Mã PMIS: 54557503
 Địa chỉ:   Phường Xuân Thành
 Điện thoại:   3875693
 Thư điện tử:   c2.nguyenhongson@phuyen.edu.vn  
 Website:  
 SMAS:  
Xem chi tiết
 3-Tên đơn vị:  THCS Đoàn Thị Điểm Mã PMIS: 54557504
 Địa chỉ:   Xã Xuân Thọ 1
 Điện thoại:   0573876412
 Thư điện tử:   c2.doanthidiem@phuyen.edu.vn  
 Website:  
 SMAS:  
Xem chi tiết
 4-Tên đơn vị:  THCS Hoàng Văn Thụ Mã PMIS: 54557505
 Địa chỉ:   Khu phố Long Hải Bắc Phường Xuân Yên
 Điện thoại:   0573875077
 Thư điện tử:   c2.hoangvanthu@phuyen.edu.vn  
 Website:  
 SMAS:  
Xem chi tiết
 5-Tên đơn vị:  THCS Nguyễn Du Mã PMIS: 54557515
 Địa chỉ:   Xã Xuân Lâm
 Điện thoại:   728222
 Thư điện tử:   c2.nguyendu@phuyen.edu.vn  
 Website:  
 SMAS:  
Xem chi tiết
 6-Tên đơn vị:  THCS Bùi Thị Xuân Mã PMIS: 54557509
 Địa chỉ:   Xã Xuân Lộc
 Điện thoại:   573711159
 Thư điện tử:   c2.buithixuan@phuyen.edu.vn  
 Website:  
 SMAS:  
Xem chi tiết
 7-Tên đơn vị:  THCS Cù Chính Lan Mã PMIS: 54557510
 Địa chỉ:   Xã Xuân Hòa
 Điện thoại:   0573721094
 Thư điện tử:   c2.cuchinhlan@phuyen.edu.vn  
 Website:  
 SMAS:  
Xem chi tiết
 8-Tên đơn vị:  THCS Đinh Tiên Hoàng Mã PMIS: 54557512
 Địa chỉ:   Xã Xuân Thịnh
 Điện thoại:   572213575
 Thư điện tử:   c2.dinhtienhoang@phuyen.edu.vn  
 Website:  
 SMAS:  
Xem chi tiết
 9-Tên đơn vị:  THCS Triệu Thị Trinh Mã PMIS: 54557513
 Địa chỉ:   Xã Xuân Bình
 Điện thoại:   573699229
 Thư điện tử:   c2.trieuthitrinh@phuyen.edu.vn  
 Website:  
 SMAS:  
Xem chi tiết
 10-Tên đơn vị:  THCS Tô Vĩnh Diện Mã PMIS: 54557508
 Địa chỉ:   Xã Xuân Hải
 Điện thoại:   3720684
 Thư điện tử:   c2.tovinhdien@phuyen.edu.vn  
 Website:  
 SMAS:  
Xem chi tiết
 11-Tên đơn vị:  TH & THCS Chu Văn An Mã PMIS: 54557603
 Địa chỉ:   Xã Xuân Thọ 2
 Điện thoại:   6555015
 Thư điện tử:   c12.chuvanan@phuyen.edu.vn  
 Website:  
 SMAS:  
Xem chi tiết
 12-Tên đơn vị:  TH & THCS Lê Thánh Tông Mã PMIS: 54557602
 Địa chỉ:   Thôn Từ Nham_Xã Xuân Thịnh
 Điện thoại:   0573609154
 Thư điện tử:   c12.lethanhtong@phuyen.edu.vn  
 Website:  
 SMAS:  
Xem chi tiết
 13-Tên đơn vị:  TH & THCS Lê Quý Đôn Mã PMIS: 54557601
 Địa chỉ:   Thôn Dân Phú 1,Xã Xuân Phương
 Điện thoại:   369532
 Thư điện tử:   c12.lequydon@phuyen.edu.vn  
 Website:  
 SMAS:  
Xem chi tiết
   
       
 
  Trang chủ  |  Văn bản điều hành  |  Lịch công tác  |  Danh bạ điện tử  |  Danh bạ website   |  Hình ảnh hoạt động  |  Quản lý nhà trường  
Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Sông Cầu
Địa chỉ :30 - Lê Thành Phương, Phường Xuân Yên, thị xã Sông Cầu
Điện thoại :0573875212-Thư điện tử: pgddtsongcau@phuyen.edu.vn
Copyright @ 2014 Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Sông Cầu