Saturday, 22/01/2022 - 03:13|
CHÀO MỪNG GIÁO VIÊN/CÁN BỘ TRUY CẬP CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ GIÁO DỤC PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TX.SÔNG CẦU
 • Phạm Gắng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng Phòng
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân khoa học
  • Điện thoại:
   0934887692
  • Email:
   pgang.pgdsongcau@phuyen.edu.vn
 • LÊ MINH PHÚ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Trưởng Phòng Phụ Trách
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
   0985251242
  • Email:
   lmphu.pgdsongcau@phuyen.edu.vn