Chào mừng quý khách đến với trang thông tin điện tử của ngành giáo dục thị xã Sông Cầu
THÔNG TIN MỚI CẬP NHẬT
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
  THÔNG TIN LIÊN KẾT
THÔNG KÊ TRUY CẬP
0001275548
 Hôm nay :   1365       
 Hôm qua :    1064       
 Tất cả:   1275548       
  CƠ CẤU TỔ CHỨC::  ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC
 
KHỐI HỌC TRUNG HỌC CƠ SỞ
 
 1-Tên đơn vị:  THCS Mạc Đĩnh Chi Mã PMIS: 54557502
 Địa chỉ:   Xã Xuân Phương
 Điện thoại:   0573876326
 Thư điện tử:   c2.macdinhchi@phuyen.edu.vn  
 Website:  
 SMAS:  
Xem chi tiết
 2-Tên đơn vị:  THCS Nguyễn Hồng Sơn Mã PMIS: 54557503
 Địa chỉ:   Phường Xuân Thành
 Điện thoại:   3875693
 Thư điện tử:   c2.nguyenhongson@phuyen.edu.vn  
 Website:  
 SMAS:  
Xem chi tiết
 3-Tên đơn vị:  THCS Đoàn Thị Điểm Mã PMIS: 54557504
 Địa chỉ:   Xã Xuân Thọ 1
 Điện thoại:   0573876412
 Thư điện tử:   c2.doanthidiem@phuyen.edu.vn  
 Website:  
 SMAS:  
Xem chi tiết
 4-Tên đơn vị:  THCS Hoàng Văn Thụ Mã PMIS: 54557505
 Địa chỉ:   Khu phố Long Hải Bắc Phường Xuân Yên
 Điện thoại:   0573875077
 Thư điện tử:   c2.hoangvanthu@phuyen.edu.vn  
 Website:  
 SMAS:  
Xem chi tiết
 5-Tên đơn vị:  THCS Nguyễn Du Mã PMIS: 54557515
 Địa chỉ:   Xã Xuân Lâm
 Điện thoại:   728222
 Thư điện tử:   c2.nguyendu@phuyen.edu.vn  
 Website:  
 SMAS:  
Xem chi tiết
 6-Tên đơn vị:  THCS Bùi Thị Xuân Mã PMIS: 54557509
 Địa chỉ:   Xã Xuân Lộc
 Điện thoại:   573711159
 Thư điện tử:   c2.buithixuan@phuyen.edu.vn  
 Website:  
 SMAS:  
Xem chi tiết
 7-Tên đơn vị:  THCS Cù Chính Lan Mã PMIS: 54557510
 Địa chỉ:   Xã Xuân Hòa
 Điện thoại:   0573721094
 Thư điện tử:   c2.cuchinhlan@phuyen.edu.vn  
 Website:  
 SMAS:  
Xem chi tiết
 8-Tên đơn vị:  THCS Đinh Tiên Hoàng Mã PMIS: 54557512
 Địa chỉ:   Xã Xuân Thịnh
 Điện thoại:   572213575
 Thư điện tử:   c2.dinhtienhoang@phuyen.edu.vn  
 Website:  
 SMAS:  
Xem chi tiết
 9-Tên đơn vị:  THCS Triệu Thị Trinh Mã PMIS: 54557513
 Địa chỉ:   Xã Xuân Bình
 Điện thoại:   573699229
 Thư điện tử:   c2.trieuthitrinh@phuyen.edu.vn  
 Website:  
 SMAS:  
Xem chi tiết
 10-Tên đơn vị:  THCS Tô Vĩnh Diện Mã PMIS: 54557508
 Địa chỉ:   Xã Xuân Hải
 Điện thoại:   3720684
 Thư điện tử:   c2.tovinhdien@phuyen.edu.vn  
 Website:  
 SMAS:  
Xem chi tiết
 11-Tên đơn vị:  TH & THCS Chu Văn An Mã PMIS: 54557603
 Địa chỉ:   Xã Xuân Thọ 2
 Điện thoại:   6555015
 Thư điện tử:   c12.chuvanan@phuyen.edu.vn  
 Website:  
 SMAS:  
Xem chi tiết
 12-Tên đơn vị:  TH & THCS Lê Thánh Tông Mã PMIS: 54557602
 Địa chỉ:   Thôn Từ Nham_Xã Xuân Thịnh
 Điện thoại:   0573609154
 Thư điện tử:   c12.lethanhtong@phuyen.edu.vn  
 Website:  
 SMAS:  
Xem chi tiết
 13-Tên đơn vị:  TH & THCS Lê Quý Đôn Mã PMIS: 54557601
 Địa chỉ:   Thôn Dân Phú 1,Xã Xuân Phương
 Điện thoại:   369532
 Thư điện tử:   c12.lequydon@phuyen.edu.vn  
 Website:  
 SMAS:  
Xem chi tiết
   
       
 
  Trang chủ  |  Văn bản điều hành  |  Lịch công tác  |  Danh bạ điện tử  |  Danh bạ website   |  Hình ảnh hoạt động  |  Quản lý nhà trường  
Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Sông Cầu
Địa chỉ :30 - Lê Thành Phương, Phường Xuân Yên, thị xã Sông Cầu
Điện thoại :0573875212-Thư điện tử: pgddtsongcau@phuyen.edu.vn
Copyright @ 2014 Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Sông Cầu