Chào mừng quý khách đến với trang thông tin điện tử của ngành giáo dục thị xã Sông Cầu
THÔNG TIN MỚI CẬP NHẬT
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
  THÔNG TIN LIÊN KẾT
THÔNG KÊ TRUY CẬP
0001089585
 Hôm nay :   550       
 Hôm qua :    2253       
 Tất cả:   1089585       
  CƠ CẤU TỔ CHỨC::  ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC
 
KHỐI HỌC TIỂU HỌC
 
 1-Tên đơn vị:  Tiểu học Xuân Lộc 1 Mã PMIS: 54557414
 Địa chỉ:   Xã Xuân Lộc
 Điện thoại:   3711328
 Thư điện tử:   c1.xuanloc1@phuyen.edu.vn  
 Website:  
 SMAS:  
Xem chi tiết
 2-Tên đơn vị:  Tiểu học Xuân Lộc 2 Mã PMIS: 54557415
 Địa chỉ:   Xã Xuân Lộc
 Điện thoại:   0573711395
 Thư điện tử:   c1.xuanloc2@phuyen.edu.vn  
 Website:  
 SMAS:  
Xem chi tiết
 3-Tên đơn vị:  Tiểu học Xuân Lộc 3 Mã PMIS: 54557416
 Địa chỉ:   Xã Xuân Lộc
 Điện thoại:   3711232
 Thư điện tử:   c1.xuanloc3@phuyen.edu.vn  
 Website:  
 SMAS:  
Xem chi tiết
 4-Tên đơn vị:  Tiểu học Xuân Hòa Mã PMIS: 54557413
 Địa chỉ:   xã xuân Hòa
 Điện thoại:   3721055
 Thư điện tử:   c1.xuanhoa@phuyen.edu.vn  
 Website:  
 SMAS:  
Xem chi tiết
 5-Tên đơn vị:  Tiểu học số 1 Xuân Hải Mã PMIS: 54557412
 Địa chỉ:   Xã Xuân Hải
 Điện thoại:   3720514
 Thư điện tử:   c1.so1xuanhai@phuyen.edu.vn  
 Website:  
 SMAS:  
Xem chi tiết
 6-Tên đơn vị:  Tiểu học Xuân Cảnh Mã PMIS: 54557411
 Địa chỉ:   xã Xuân Cảnh
 Điện thoại:   2214045
 Thư điện tử:   c1.xuancanh@phuyen.edu.vn  
 Website:  
 SMAS:  
Xem chi tiết
 7-Tên đơn vị:  Tiểu học Kim Đồng Mã PMIS: 54557409
 Địa chỉ:   Khu phố Dân Phước, phường Xuân Thành
 Điện thoại:   3875690
 Thư điện tử:   c1.kimdong@phuyen.edu.vn  
 Website:  
 SMAS:  
Xem chi tiết
 8-Tên đơn vị:  Tiểu học Sông Cầu Mã PMIS: 54557408
 Địa chỉ:   Phường Xuân Phú
 Điện thoại:   0573875213
 Thư điện tử:   c1.songcau@phuyen.edu.vn  
 Website:  
 SMAS:  
Xem chi tiết
 9-Tên đơn vị:  Tiểu học Xuân Lâm Mã PMIS: 54557406
 Địa chỉ:   Xã Xuân Lâm
 Điện thoại:   0573690185
 Thư điện tử:   c1.xuanlam@phuyen.edu.vn  
 Website:  
 SMAS:  
Xem chi tiết
 10-Tên đơn vị:  Tiểu học Xuân Thịnh Mã PMIS: 54557405
 Địa chỉ:   Xã Xuân Thịnh
 Điện thoại:   0572213202
 Thư điện tử:   c1.xuanthinh@phuyen.edu.vn  
 Website:  
 SMAS:  
Xem chi tiết
 11-Tên đơn vị:  Tiểu học Âu Cơ Mã PMIS: 54557421
 Địa chỉ:   Phường Xuân Đài
 Điện thoại:   0573743236
 Thư điện tử:   c1.auco@phuyen.edu.vn  
 Website:  
 SMAS:  
Xem chi tiết
 12-Tên đơn vị:  Tiểu học Lạc Long Quân Mã PMIS: 54557420
 Địa chỉ:   Phường Xuân Đài
 Điện thoại:   0984500181
 Thư điện tử:   c1.laclongquansongcau@phuyen.edu.vn  
 Website:  
 SMAS:  
Xem chi tiết
 13-Tên đơn vị:  Tiểu học Xuân Thành Mã PMIS: 54557419
 Địa chỉ:   Phường Xuân Thành
 Điện thoại:   0573728444
 Thư điện tử:   c1.xuanthanh@phuyen.edu.vn  
 Website:  
 SMAS:  
Xem chi tiết
 14-Tên đơn vị:  Tiểu học số 2 Xuân Hải Mã PMIS: 54557418
 Địa chỉ:   Xã Xuân Hải
 Điện thoại:   0573720208
 Thư điện tử:   c1.so2xuanhai@phuyen.edu.vn  
 Website:  
 SMAS:  
Xem chi tiết
 15-Tên đơn vị:  Tiểu học Xuân Phương Mã PMIS: 54557417
 Địa chỉ:   Xã Xuân Phương
 Điện thoại:   0573728016
 Thư điện tử:   c1.xuanphuong@phuyen.edu.vn  
 Website:  
 SMAS:  
Xem chi tiết
 16-Tên đơn vị:  Tiểu học số 1 Xuân Bình Mã PMIS: 54557401
 Địa chỉ:   Xã Xuân Bình
 Điện thoại:   0573699101
 Thư điện tử:   c1.so1xuanbinh@phuyen.edu.vn  
 Website:  
 SMAS:  
Xem chi tiết
 17-Tên đơn vị:  Tiểu học số 2 Xuân Bình Mã PMIS: 54557402
 Địa chỉ:   Xã Xuân Bình
 Điện thoại:   3699212
 Thư điện tử:   c1.so2xuanbinh@phuyen.edu.vn  
 Website:  
 SMAS:  
Xem chi tiết
 18-Tên đơn vị:  Tiểu học Xuân Thọ 1 Mã PMIS: 54557403
 Địa chỉ:   Xã Xuân Thọ 1
 Điện thoại:   0573875338
 Thư điện tử:   c1.xuantho1@phuyen.edu.vn  
 Website:  
 SMAS:  
Xem chi tiết
 19-Tên đơn vị:  Tiểu học Xuân Thọ 2 Mã PMIS: 54557404
 Địa chỉ:   Xã Xuân Thọ 2
 Điện thoại:   0573509131
 Thư điện tử:   c1.xuantho2@phuyen.edu.vn  
 Website:  
 SMAS:  
Xem chi tiết
   
       
 
  Trang chủ  |  Văn bản điều hành  |  Lịch công tác  |  Danh bạ điện tử  |  Danh bạ website   |  Hình ảnh hoạt động  |  Quản lý nhà trường  
Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Sông Cầu
Địa chỉ :30 - Lê Thành Phương, Phường Xuân Yên, thị xã Sông Cầu
Điện thoại :0573875212-Thư điện tử: pgddtsongcau@phuyen.edu.vn
Copyright @ 2014 Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Sông Cầu