Chào mừng quý khách đến với trang thông tin điện tử của ngành giáo dục thị xã Sông Cầu
THÔNG TIN MỚI CẬP NHẬT
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
.................................
  THÔNG TIN LIÊN KẾT
THÔNG KÊ TRUY CẬP
0001275525
 Hôm nay :   1342       
 Hôm qua :    1064       
 Tất cả:   1275525       
  CƠ CẤU TỔ CHỨC::  ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC
 
KHỐI HỌC MẦM NON
 
 1-Tên đơn vị:  Mầm non Xuân Đài Mã PMIS: 54557315
 Địa chỉ:   Phường Xuân Đài
 Điện thoại:   3692205
 Thư điện tử:   mnxuandai.songcau@phuyen.edu.vn  
 Website:  
 SMAS:  
Xem chi tiết
 2-Tên đơn vị:  Mầm non Xuân Thành Mã PMIS: 54557314
 Địa chỉ:   Phường Xuân Thành
 Điện thoại:   3692919
 Thư điện tử:   mnxuanthanh.songcau@phuyen.edu.vn  
 Website:  
 SMAS:  
Xem chi tiết
 3-Tên đơn vị:  Mầm non Xuân Phú Mã PMIS: 54557312
 Địa chỉ:   Phường Xuân Phú
 Điện thoại:   0573876780
 Thư điện tử:   mnxuanphu.songcau@phuyen.edu.vn  
 Website:  
 SMAS:  
Xem chi tiết
 4-Tên đơn vị:  Mầm non Xuân Yên Mã PMIS: 54557307
 Địa chỉ:   Phường Xuân Yên
 Điện thoại:   0573692868
 Thư điện tử:   mnxuanyen.songcau@phuyen.edu.vn  
 Website:  
 SMAS:  
Xem chi tiết
 5-Tên đơn vị:  Mầm non Xuân Thọ 1 Mã PMIS: 54557308
 Địa chỉ:   54557308
 Điện thoại:   0573876787
 Thư điện tử:   mnxuantho1.songcau@phuyen.edu.vn  
 Website:  
 SMAS:  
Xem chi tiết
 6-Tên đơn vị:  Mầm non Xuân Thọ 2 Mã PMIS: 54557309
 Địa chỉ:   Xã Xuân Thọ 2
 Điện thoại:   0573876788
 Thư điện tử:   mnxuantho2.songcau@phuyen.edu.vn  
 Website:  
 SMAS:  
Xem chi tiết
 7-Tên đơn vị:  Mầm non Bông Sen Mã PMIS: 54557311
 Địa chỉ:   Phường Xuân Phú
 Điện thoại:   573875258
 Thư điện tử:   mnbongsen.songcau@phuyen.edu.vn  
 Website:  
 SMAS:  
Xem chi tiết
 8-Tên đơn vị:  Mầm non Xuân Lâm Mã PMIS: 54557313
 Địa chỉ:   Xã Xuân Lâm
 Điện thoại:   3690375
 Thư điện tử:   mnxuanlam.songcau@phuyen.edu.vn  
 Website:  
 SMAS:  
Xem chi tiết
 9-Tên đơn vị:  Mầm non Xuân Thịnh Mã PMIS: 54557310
 Địa chỉ:   Xã Xuân Thịnh
 Điện thoại:   0573722008
 Thư điện tử:   mnxuanthinh.songcau@phuyen.edu.vn  
 Website:  
 SMAS:  
Xem chi tiết
 10-Tên đơn vị:  Mầm non Xuân Phương Mã PMIS: 54557306
 Địa chỉ:   Xã Xuân Phương
 Điện thoại:   0573876786
 Thư điện tử:   mnxuanphuong.songcau@phuyen.edu.vn  
 Website:  
 SMAS:  
Xem chi tiết
 11-Tên đơn vị:  Mầm non Xuân Cảnh Mã PMIS: 54557305
 Địa chỉ:   Hòa Mỹ, Xuân Cảnh
 Điện thoại:   0573722129
 Thư điện tử:   mnxuancanh.songcau@phuyen.edu.vn  
 Website:  
 SMAS:  
Xem chi tiết
 12-Tên đơn vị:  Mầm non Xuân Hòa Mã PMIS: 54557304
 Địa chỉ:   Xuân Hòa, Sông Cầu, Phú Yên
 Điện thoại:   0573721368
 Thư điện tử:   mnxuanhoa.songcau@phuyen.edu.vn  
 Website:  
 SMAS:  
Xem chi tiết
 13-Tên đơn vị:  Mầm non Xuân Bình Mã PMIS: 54557303
 Địa chỉ:   Xã Xuân Bình
 Điện thoại:   0573699039
 Thư điện tử:   mnxuanbinh.songcau@phuyen.edu.vn  
 Website:  
 SMAS:  
Xem chi tiết
 14-Tên đơn vị:  Mầm non Xuân Hải Mã PMIS: 54557301
 Địa chỉ:   Xã Xuân Hải
 Điện thoại:   3692707
 Thư điện tử:   mnxuanhai.songcau@phuyen.edu.vn  
 Website:  
 SMAS:  
Xem chi tiết
 15-Tên đơn vị:  Mầm non Xuân Lộc Mã PMIS: 54557302
 Địa chỉ:   Xã Xuân Lộc
 Điện thoại:   0573711969
 Thư điện tử:   mnxuanloc.songcau@phuyen.edu.vn  
 Website:  
 SMAS:  
Xem chi tiết
 16-Tên đơn vị:  Mầm non Tư thục Hoa Mai Mã PMIS: 54557317
 Địa chỉ:   Xã Xuân Lộc
 Điện thoại:   3699309
 Thư điện tử:   mntthoamai.songcau@phuyen.edu.vn  
 Website:  
 SMAS:  
Xem chi tiết
 17-Tên đơn vị:  Mầm non Tư thục Tuổi thơ Mã PMIS: 54557316
 Địa chỉ:   Xã Xuân Hải
 Điện thoại:   01236907645
 Thư điện tử:   mntttuoitho.songcau@phuyen.edu.vn  
 Website:  
 SMAS:  
Xem chi tiết
   
       
 
  Trang chủ  |  Văn bản điều hành  |  Lịch công tác  |  Danh bạ điện tử  |  Danh bạ website   |  Hình ảnh hoạt động  |  Quản lý nhà trường  
Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Sông Cầu
Địa chỉ :30 - Lê Thành Phương, Phường Xuân Yên, thị xã Sông Cầu
Điện thoại :0573875212-Thư điện tử: pgddtsongcau@phuyen.edu.vn
Copyright @ 2014 Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Sông Cầu